AGROFERT

 

agrofertCSR strategie skupiny Agrofert stojí vzhledem k šíři jejích činností na více pilířích. Mezi hlavní aktivity v ekonomické oblasti patří boj za nekorupční podnikání, důsledné dodržování profesních etických standardů a důraz na vysokou kvalitu našich produktů a služeb.

V oblasti sociální dlouhodobě aktivně spolupracujeme se všemi stupni vzdělávacího systému a s absolventy, pomáháme při rozvoji regionů, kde působíme, a zároveň pracujeme i na dalším rozvoji našich zaměstnanců. Velmi důležitá je pro nás také ekologie: každoročně investujeme miliardy do ekologicky šetrnějších provozů a důsledně dbáme na ochranu hospodářských zvířat. Neméně významná je pak kapitola firemního sponzoringu, který na všech úrovních koncernu probíhá na finanční i nefinanční bázi. A samozřejmě důležitou součástí našich aktivit je Nadace Agrofert, do které naše společnosti vložily před dvěma lety 100 milionů Kč a která pomáhá konkrétním příjemcům, vypisuje grantová řízení pro neziskové organizace a pomocí Fondu pro rodiče samoživitele podporuje rodiny.

Věříme, že díky členství v BPS získáme možnost poučit se z nejlepších příkladů i event. chyb z praxe ostatních členů, sdílet zkušenosti s rozvojem CSR aktivit v různých odvětvích, zapojit se do zajímavých projektů a v neposlední řadě také získávat informace a podporu v rámci reportingu a z oblasti české i evropské legislativy.

Více na http://www.agrofert.cz/?1449/koncern-agrofert

 
 

Další články

See all posts