Vzdělávání bourá bariéry na trhu práce

 

Celkem 28 % dětí z dětských domovů chodí do speciální základní školy, jen 3 % dětí z dětských domovů navštěvuje gymnázium a 25 % střední školu. Přibližně 43 % dětí z dětských domovů nedokončí zvolené učiliště. Celkem 29 % mladých lidí opouštějící dětský domov má obavy z hledání práce a 52 % mladých lidí nemá vybranou práci, když opouštějí dětský domov. (Výzkumy: Agentury Perfect Crowd, v realizaci Nadace Terezy Maxové a agentury IPSOS, v realizaci organizace Mimo Domov).   

Jak překonat bariéry vzniklé nedostatečným vzděláváním a jak cíleně podpořit vstup mladých do práce, i to včera diskutovali zástupci firem, dětských domovů, neziskových organizací i veřejné správy.  Odborný kulatý stůl uspořádal Byznys pro společnost v rámci projektu New Job New Life pod názvem „Mladí lidé a bariéry na trhu práce“ pod záštitou Ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky.

Zkušenosti se zaměstnáváním mladých z dětských domovů v rámci projektu sdíleli zástupci do projektu zapojených firem, jako Monika Topková z dm drogerie markt, Eva Šimáková z McDonald’s, Marek Audes a Michal Hudec z AccorHotels ČR.

Klára Chábová a Martina Prášilová z organizace Mimo Domov prezentovaly své zkušenosti s přípravou mladých lidí na odchod z dětského domova. Přípravě na odchod se v rámci ústavní péče věnuje celkově malá pozornost a větší důraz na přípravu by výrazněji zvýšil šance mladých lidí na jejich snadnější začlenění do reálného života.

Právě inkluzi na trh práce rozvíjí projekt New Job New Life.  Kromě důrazu na zaměstnávání se Byznys pro společnost zaměřuje na posílení mentoringu jako nástroj inkluze přímo v pracovním prostředí  pro firmy, které zaměstnávají mladé lidi z dětských domovů. Projekt bude také nově usilovat mj. i o zapojení mladých lidí z pěstounských rodin a dalších skupin.

Účastníci setkání se mj. shodli, že cílená podpora a plánovaný odborný rozvoj mladých lidí z ústavního prostředí jim určitě pomáhají k lepší integraci a k překonávání bariér na trhu práce.

Fotogalerie ZDE

 

 
 

Další články

See all posts