Firemní dobrovolníci, zapojte se do Give & Gain Day 2018!

 

V pátek 18. května proběhne po celé České republice den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day. Již osmým rokem stovky firemních dobrovolníků v jeden den společně pomáhají neziskovému sektoru. Cílem akce je zapojit firemní dobrovolníky do manuální i odborné pomoci potřebným a komunitám z okolí firem – a samozřejmě nejen jim. Zaměstnavatelé je podpoří tím, že umožní svým zaměstnancům pomáhat během pracovní doby. Zapojit se můžete i vy!

Give & Gain Day organizuje Byznys pro společnost (BPS) ve spolupráci s britským partnerem Business in the Community. Tento významný den firemního dobrovolnictví se v České republice letos uskuteční po osmé. Je součásti programu BPS Zapojím se, v jehož rámci provozuje největší portál firemního dobrovolnictví v ČR – www.zapojimse.cz.

Give & Gain Day je celosvětovým dnem firemního dobrovolnictví, je to příležitost pro spolupráci a pomoc podniků ve prospěch místních komunit. Za 7 let se do Give & Gain Day v České republice zapojilo celkem 5 400 firemních dobrovolníků, kteří odpracovali přes 40 000 hodin práce pro veřejně prospěšné instituce.

Jak se můžete zapojit?

  • 8. ročník Give & Gain Day se bude konat 18. května 2018.
  • Přihlásit svoji firmu můžete do 6. dubna. Pro účast kontaktujte, prosím, Lucii Vaňouskovou, vanouskova@byznysprospolecnost.cz
  • Registrace firemních dobrovolníků do akcí na portále Zapojimse.cz  začíná 20. dubna.
  • Více informací ZDE.

Kde a jak můžete pomáhat?

  • Domovy pro seniory, zařízení pro osoby s postižením: údržba zahrady či parku v areálu organizace, příprava akcí a programů pro klienty, výzdoba prostor, doprovod klientů na výlety a společenské akce, práce v chráněné dílně a výroba předmětů či pokrmů apod.
  • Ekologické organizace, střediska ekologické výchovy, stanice pro záchranu zvířat: čištění lesa, sekání trávy, prořezávání porostu, výsadba stromů, údržba naučných stezek, oprava informačního systému a laviček, výpomoc na zvířecí farmě apod.
  • Dětské domovy, kojenecké ústavy, dětská centra: úklidové a zahradnické práce, výmalba prostor, hry a procházky s dětmi, pomoc s organizací sportovních a zábavních akcí aj.
  • Organizace pro záchranu kulturních památek: úklidové a zahradnické práce, operativní manuální práce (např. malování, bourání, odvoz suti), pomoc s organizací kulturních akcí atd.
  • Místní samosprávy: čištění veřejných prostranství a komunikací, odstraňování náletových křovin, výsadba stromů, stříhání keřů apod.
  • Azylové domy, organizace pracující se sociálně vyloučenými komunitami: údržbářské a zahradnické práce, výmalba prostor, třídění šatstva, výdej jídla aj.

 
 

Další články

See all posts