johnsonSpolečenská odpovědnost firmy – Corporate Social Responsibility (CSR) je neoddělitelnou součástí podnikové kultury Johnson & Johnson. Společnost si uvědomuje odpovědnost vůči svým participačním skupinám a prostředí, v němž podniká. Toto přesvědčení je zakotveno rovněž v krédu společnosti, jehož základními prvky jsou důvěryhodnost, otevřenost a odpovědnost a představují hodnotový základ, na němž jsou založeny všechny aktivity společnosti.

Od roku 2008 naše společnost používá unikátní elektronický systém rozdělování podpory pro projekty neziskových organizací v ČR a na Slovensku. Systém je založen na vzájemné odpovědnosti a transparentnosti. Od neziskových organizací požadujeme vysokou míru průhlednosti, co se týče zveřejňování hospodaření a činnosti organizace. Každý žadatel musí splnit jasná vstupní kritéria. Granty se udělují jedenkrát ročně. Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.jnjcz.cz/text-csr.html.
Od roku 2008 do 2010 bylo podpořeno více než 30 kvalitních projektů v České a Slovenské republice, například: Podpora kvality života mládeže a dětí v Ústí nad Labem (Člověk v tísni), Tlumočník očima neslyšícího (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), Denní stacionář pro osoby s epilepsií a jejich blízké (Společnost “E”), Středisko rané péče Kutná Hora (Oblastní Charita Kutná Hora), „(ne)obyčejný život” (Amélie), Vzdelávanie dobrovoľníkov a zamestnancov pracujícich v oblasti paliatívnej starostlivosti (CARDO), Netopeer – vrstevnické vzdělávání v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví (Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu) a další.
Strategie podpory neziskových organizací vychází z celkové strategie společnosti, jejímž zájmem je přinášet kvalitní produkty a služby pro všechny své zákazníky, lékaře, zdravotní sestry, rodiče a děti a rovněž pro své zaměstnance, přičemž cíl podpořeného projektu musí být v souladu s celkovou CSR strategií společnosti.
V souladu s koncepcí podpory neziskových projektů v rámci EMEA (Evropa, Afrika a Blízký východ) se společnost Johnson & Johnson rozhodla zaměřit na podporu projektů v České a Slovenské republice v těchto oblastech:

 

  • Zdravotní sestry
  • Paliativní péče
  • Snižování stigmatu zdravotně postižených
  • Hygiena, dospívání a sexuální výchova
  • Péče o dítě a matku

Uvedená témata reflektují potřeby České republiky a Slovenska a jsou výsledkem doporučení expertů z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a pacientských organizací. Jejich zaměření je v souladu se strategiemi EMEA.
Důležitou součástí našeho CSR je též péče o zaměstnance. Johnson&Johnson dlouhodobě patří k vyhledávaným zaměstnavatelům v České republice. K vypracovanému systému zaměstnaneckých výhod, stability, systému průběžného vzdělávání zaměstnanců a podpory profesního vývoje i hledisko angažovanosti společnosti v CSR hraje významnou roli u zájemců o zaměstnání v J&J.
V příštím roce připravujeme v rámci společenské odpovědnosti uvedení projektu BTE (Bridge to employment). BTE program vznikl v USA v roce 1999 z iniciativy společnosti Johnson&Johnson.
BTE v České republice bude pilotním projektem pro střední a východní Evropu. Vedením a výběrem partnerů (SŠ, VOŠ, VŠ i dalších) projektu BTE byla pověřena česká kancelář mezinárodní vzdělávací neziskové organizace Junior Achievement. Zadavatelem a lokálním patronem je společnost Johnson&Johnson s.r.o.
Cíle programu:

1/ Zvýšení zájmu mladých lidí o zdravotnické profese
2/ Motivace studentů k pokračování ve studiu na vysoké škole
3/ Zvýšení počtu absolventů zdravotnických škol pracujících ve studovaném oboru
4/ Zvýšení statusu /prestiže zdravotních sester v ČR.

 

 
 

Další články

See all posts