Know how pro Lepší svět 2015

 

Know how pro lepší svět je síť firem zaměřujících se na dlouhodobé poskytování expertního dobrovolnictví a odborných Pro Bono služeb. Pracovní skupina sdružuje zástupce odpovědných firem, které strategicky podporují veřejně prospěšný sektor poradenstvím vyplývajícím z profesní kvalifikace jednotlivých zaměstnanců v oblastech jako je finanční řízení, HR, marketing a PR, IT či právnické služby.

Cíle Know how pro lepší svět pro rok 2015 byly:

  • poskytovat bezplatné odborné poradenství nadacím, nadačním fondům a sociálním podnikům
  • podporovat rozvoj místních komunit
  • zvyšovat šance na dlouhodobější zaměstnání u lidí znevýhodněných na otevřeném trhu práce
  • odborně rozvíjet podnikání, jehož investice směřují do rozvoje obecně prospěšných aktivit
  • navazovat dlouhodobou spolupráci firem s nadacemi, nadačními fondy a sociálními podniky

Na akci odborný speed dating, konané 2. března 2015 v prostorách společnosti IBM Česká republika, měly sociální podniky, nadace a nadační fondy šanci získat odborné rady a konzultace od manažerů významných korporací.

Na akci se potkalo 6 firem se 6 neziskovými organizacemi ve scénáři známém z amerických filmů. U stolečků jednotlivých firem se postupně vystřídaly všechny organizace, které během 20 minut nastínili zástupcům velkých firem své problémy s každodenním provozem svých podniků. Průsečík těchto dvou zdánlivě odlišných světů tak přinesl nový pohled na běžné dennodenní problémy neziskového sektoru.

My v Byznysu pro společnost doufáme, že nově navázaná partnerství se budou i nadále vyvíjet až k pevnému svazku pravidelné dlouhodobé spolupráce neziskového a ziskového sektoru.

Martina Bohuňková, IBM Česká Republika:
„Firma IBM se rozhodla zapojit do akce, protože jsme chtěli zefektivnit spolupráci neziskového sektoru s byznysem. V pěti případech ze šesti jsme se s organizací shodli na spolupráci a máme návrh konkrétního řešení situace.“

Pavla Zemanová, PwC Česká republika:
„Sociálním firmám pomáháme zejména odbornými radami, které by si normálně nemohly dovolit. Tím přispíváme k rozvoji podnikavosti na českém trhu. To pravé CSR je soustředit se na oblasti, které souvisí s naším každodenním byznysem. Myslela jsem si, že neziskovky budou chtít pomoci hlavně v oblastech fundraisingu a marketingu, ale překvapilo mě, že i neziskové organizace začínají podnikat a chtějí vědět více o byznys plánu, o financích a daních. To jsou oblasti, se kterými umíme pomoci.“

Lenka Mašková a Eva Kotýnková, Tchibo Praha:
„Mile mě překvapilo, že naše očekávání byla překročena a našly jsme dokonce mnohem více neziskovek, se kterými budeme nadále spolupracovat, než jsme si původně s kolegyní myslely.“

 

Členské firmy sítě Know how  v roce 2015:

IBM Česká republika, Kooperativa pojišťovna, PwC Česká republika, Siemens Česká republika, Skupina ČEZ, Tchibo Praha, dm drogerie markt

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts