Lidl

 

Jako velká společnost jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti. Proto se ve všech oblastech našeho podnikání snažíme být odpovědní vůči našemu okolí, neboť jsme jeho pevnou součástí.

Naše CSR filosofie vychází z mezinárodních principů naší společnosti, tedy z naší obchodní filosofie. Tou je poskytovat zboží té nejvyšší kvality za ty nejlepší ceny. Společenská odpovědnost není žádnou nadstavbou, ale pevnou součástí našeho podnikání. Věnujeme se jí v pěti základních pilířích, které jsou pro nás nejdůležitější: zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři, životní prostředí a společnost. V každé oblasti se v naší každodenní činnosti snažíme chovat odpovědně, férově, spolehlivě a přispívat tak k lepšímu životu nás všech. Patří sem jak kvalitní zboží, podpora českých dodavatelů např. prostřednictvím vývozu do více než 20 zemí Evropy, využívání technologií šetrných k životnímu prostředí a energetický management ve všech našich prodejnách i logistických centrech, tak i férový přístup k našim zaměstnancům, jimž vděčíme za velkou část našeho úspěchu na českém trhu. V rámci společenské odpovědnosti se soustředíme především na podporu zdravých i nemocných dětí, a to několika vlastními projekty, například každoroční sbírkou Srdce dětem, díky které jsme věnovali rodinám pečujícím o těžce nemocné děti již 97 milionů korun, nebo výstavbou Rákosníčkových hřišť ve městech, kde máme naše prodejny.

Ve všech pěti oblastech máme definovanou svou cestu, ale vždy je dobré, dám aktivitám kontext. Proto je pro nás velmi důležité být součástí komunity, jakou je Byznys pro společnost. Umožní nám získat inspiraci, poučení a lepší přehled o tom, co se v České republice v oblasti CSR děje, co dělají ostatní a také, co si ostatní myslí o tom, co děláme my.

 
 

Další články

See all posts