Strategie a CSR řešení

 

Strategie a CSR řešení v oblasti marketplace

Podporujeme aktivní přístup firem v oblasti řízení dopadu vyráběných produktů a služeb na společnost v nejširším kontextu. Napomáháme k budování stabilních dodavatelských řetězců fungujících na základě CSR principů a eticky korektních vztahů. Prosazujeme partnerský a odpovědný přístup k zákazníkům včetně zohledňování specifických potřeb zákazníků s konkrétními formami znevýhodnění. Podporuje aktivní zapojení zákazníků a obchodních partnerů do řešení společensky potřebných témat.

Víte, jak si stojí Vaše firma v oblasti marketplace?

  1. Podporuje Vaše firma svými produkty a službami pozitivní změnu chování spotřebitele?
  2. Nabízíte své produkty a služby i zákazníkům, kteří k nim zatím nemají přístup ať už ze sociálních, zdravotních či geografických důvodů?
  3. Snažíte se eliminovat negativní dopady, které mohou mít Vaše produkty či služby na vybrané skupiny zákazníků? Víte, jak zákazníky ovlivní případné nedodání Vašich produktů a služeb?
  4. Sledujete potenciální nepříznivé sociální a environmentální dopady již při vývoji Vašich produktů a služeb?
  5. Předcházíte zneužití Vašich produktů a služeb?
  6. Víte co se stane s Vašimi produkty po skončení jejich životnosti?
  7. Podporujete zlepšení procesů ve Vašich dodavatelských řetězcích?
  8. Předcházíte tomu, aby jakákoli nezvládnutá slabá místa v rámci dodavatelských vztahů žádným způsobem menohla ohrozit výkonnost a dobré jméno Vaší firmy?
  9. Jednáte s Vašimi dodavateli čestně, transparentně a dle dohodnutých podmínek?
  10. Snažíte se ovlivnit relevantní legislativní rámec způsobem prospěšným veřejnému zájmu?

Odpověděli jste na většinu otázek ANO? Pak máte skvěle nakročeno k dosažení maximální odpovědnosti v oblasti marketplace. Vaše rozhodování se neřídí už jen tím, zda v rámci CSR darujete či nedarujete peníze, ale především tím, nakolik odpovědně své peníze vůbec vyděláte. Zaujaly Vás některé body a chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás na: Byznys pro společnost

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts