Sustainable Business Exchange: nabídka pro členské firmy

 

Máte zájem zapojit se do unikátního projektu a rozvíjet aktivity v rámci Sustainable Development Goals? Zajímá vás cirkulární ekonomika, udržitelná produkce a spotřeba, udržitelnost v dodavatelském řetězci a další témata? Nabízíme pro naše členy možnost sdílet a rozvíjet své projekty s dalšími předními firmami v Evropě.

Jako Národní partnerská organizace se zapojujeme do nového programu a kampaně CSR Europe – The Sustainable Business Exchange, který má za cíl propojovat firmy prostřednictvím jednotlivých témat v rámci cílů udržitelného rozvoje (SDGs – Sustainable Devlopment Goals), které nadefinovala OSN. Právě možnost zapojit se do akcí, inkubátoru projektů či spolupráce nad rozvojem jednotlivých témat na evropské úrovni je pro naše firmy příležitostí, jak zacílit své snahy mnohem efektivněji.

The Sustainable Business Exchange pomůže firmám integrovat cíle do celkové strategie. V rámci této kampaně CSR Europe uspořádá v následujících 12 měsících celou řadu akcí. Za nejbližší lze považovat konferenci SDGs: The Value for Europe v rámci European Business Summit, která se uskuteční 22. a 23. května 2017 v Bruselu. Sejdou se zde zástupci Evropské komise a hlavní představitelé evropských podniků, aby mezi sebou navazovali nové kontakty a budovali pevná spojení v rámci dosahování cílů udržitelné ekonomiky. Tato událost bude pro vás jedinečnou příležitostí, kde si můžete poslechnout dosavadní zkušenosti a práci k tématu SDGs a vše probrat společně se svými evropskými kolegy.

Snahou organizace CSR Europe je po celý rok organizovat webináře a workshopy a také zavést praktickou spolupráci mezi firmami a stakeholdery.

Pokud se do projektu spolu s námi zapojíte, budete moci rozvíjet online SDGs platformu, získáte přehled o evropské scéně, budete moci využít svůj vliv na místí a evropské úrovni a zároveň budete mít možnost promluvit na zásadních akcích EU.

Pokud vás tato témata zaujala, neváhejte se na nás obrátit.

 
 

Další články

See all posts