Unilever

 

unileverUnilever plán udržitelného rozvoje bude mít do roku 2020 tři významné výsledky:

1. Pomůžeme více než miliardě lidí zlepšit zdraví a životní úroveň.
2. Oddělíme růst společnosti od dopadu na životní prostředí tak, že dosáhneme maximálních úspor v rámci celého životního cyklu našich výrobků. Naším cílem je snížit na polovinu ekologickou stopu z výroby a používání našich výrobků.
3. Zlepšíme životní úroveň stovek tisíc lidí v rámci naší distributorské sítě.

Máme ambiciózní plány na růst naší společnosti. Rádi bychom naše tržby zdvojnásobili, ale růst za jakoukoli cenu není realizovatelný. Musíme vytvořit nové způsoby podnikání, které zvýší sociální výhody plynoucí z aktivit společnosti Unilever a zároveň sníží dopad na životní prostředí. Chceme být udržitelnou firmou v každém smyslu tohoto slova.
Naší vizí je vytvořit lepší budoucnost, v níž mohou lidé zlepšit kvalitu svého života, aniž by prohlubovali environmentální stopu. Naší strategií je zvýšit sociální dopad tím, že naše výrobky budou odpovídat potřebám lidí mít vyváženou stravu, dobrou hygienu a zdravou sebedůvěru.

Náš vliv však sahá i za brány našich továren. Získávání vstupních materiálů pro naši výrobu a používání výrobků našimi spotřebiteli představuje větší environmentální stopu než výroba samotná. To si plně uvědomujeme a snažíme se omezit vlivy na životní prostředí v rámci celého životního cyklu výrobků. Klíčovými nástroji k dosažení těchto úspor jsou technologie a inovace.

Splnit tyto závazky nebude jednoduché. Abychom jich dostáli, budeme muset úzce spolupracovat s vládami, nevládními organizacemi, dodavateli a dalšími důležitými subjekty. Jedině to nám pomůže obstát před tak velkými výzvami, kterým všichni čelíme. Jsme si vědomi, že jedním z nejdůležitějších, nezávislých lídrů na poli udržitelnosti a CSR je v České republice již několik let platforma Byznys pro společnost.

Cílem Unilever plánu udržitelného rozvoje je oddělit růst společnosti od dopadu naší činnosti na životní prostředí a přitom současně zvyšovat náš pozitivní společenský vliv.
Do roku 2020 chceme dosáhnout tří hlavních cílů – zlepšit zdraví a životní styl, snížit dopad na životní prostředí a získávat 100 % zemědělských surovin z udržitelných zdrojů a zlepšovat životní podmínky lidí v našem hodnotovém řetězci.
Na podporu těchto hlavních pilířů jsme stanovili sedm závazků, které jsou zachyceny v dílčích cílech pokrývajících naše společenské aktivity, vliv na životní prostředí a hospodářské výsledky napříč celým hodnotovým řetězcem – od získávání surovin až po využívání produktů v domácnostech. Více informací je k dispozici na http://www.unilever.cz/sustainable-living/

 
 

Další články

See all posts