Veolia Česká republika

 

veoliaSpolečnost Veolia je celosvětovým lídrem v poskytování environmentálních služeb a nabízí technologická řešení na míru ve 3 oblastech: management vodohospodářských služeb, management energetických služeb a management odpadového hospodářství.
V České republice je Veolia předním poskytovatelem vodohospodářských a energetických služeb.

 

VODA
Veolia je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z dlouholetých zkušeností. V České republice působí od roku 1996.

ENERGIE
Veolia je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. V České republice působí od roku 1991, a to především v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském a také v Praze. Je rovněž významným nezávislým producentem elektrické energie a kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťuje svým klientům komplexní energetické služby.

Skupina Veolia ČR rozvíjí své aktivity jako společensky odpovědná firma, tzn. že do své firemní strategie zahrnuje takové pracovní postupy a postoje, které přispívají k udržitelnému rozvoji a napomáhají k celkovému zlepšování stavu okolní společnosti, ve které společnost působí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Činnost skupiny Veolia je ze své podstaty spjata se životním prostředím. Skupina se snaží minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí např. vývojem nových technologií nebo sdílením příkladů dobré praxe. Veolia řadí environmentální oblast mezi své priority v rámci CSR strategie. Základním pilířem úspěšného podnikání v oboru je důraz na vysokou profesionalitu poskytovaných služeb, vývoj nových technologií a inovace v oboru. Všichni zaměstnanci se aktivně podílejí na ekologickém chování firmy. Společnost aktivně přispívá k ochraně biodiverzity, sází stromy, vrací do řek ryby a podporuje projekty svých zaměstnanců nebo dalších organizací s tímto zaměřením.

EKONOMIKA A VZTAHY
Skupina Veolia dbá na dobré vztahy se všemi dodavateli, akcionáři a zákazníky, kterým se zavazuje k dobrovolnému plnění nadstandardních zákaznických limitů. Firma má vlastní etický kodex a prezentuje svou strategii nákupu. Společnost založila vlastní nadační fond, který realizuje sociální a environmentální projekty a podporuje i aktivity jiných neziskových organizací. Veolia podporuje také dobrovolnické aktivity svých zaměstnanců.

LIDÉ
Sociální odpovědnost skupiny Veolia se odráží v podpoře zaměstnanců i v dlouhodobé osvětě dětí a mládeže. Pro zaměstnance skupiny Veolia vytváří nadstandardní pracovní podmínky, prioritou je profesní rozvoj a vzdělávání našich pracovníků. Bezpečnost práce je vedle vzdělávání zaměstnanců druhým strategickým bodem stanoveným na mezinárodní úrovni pro celou skupinu Veolia. Sociální dialog a spolupráci s odborovou organizací považuje za základní podmínku pro otevřenou komunikaci se zaměstnanci. Velkou pozornost věnuje také otázkám etiky v pracovním prostředí.

Více informací na: www.veolia.cz

Přihlášení člena

informace o členství

Sociální sítě

Newsletter

Podívejte se

 
 

Další články

See all posts