5 důvodů, proč být členem Byznys pro společnost

 
 1. Pomůžeme vám pochopit kontext a nastavit základy CSR ve firmě
 • Znalost prostředí a benchmarking pro jednotlivé oblasti (CSR, diverzita, age management, zastoupení žen apod.).
 • Osobní poradenství, jak ze členství v platformě získat pro vás co nejvíce (na národní i mezinárodní úrovni).
 • Zhodnocení vaší výchozí situace a potřeb v oblasti společenské odpovědnosti (formou analýzy).
 • Odborná pomoc a podpora, jak postupně rozvíjet CSR projekty a programy v základních oblastech (workplace, marketplace, komunita životního prostředí).
 1. Spoluvytváříme společenskou odpovědnost České republiky
 • Byznys pro společnost je největší tuzemská platforma odpovědných firem.
 • Již 13 let pomáháme společnostem a institucím se strategií, rozvojem a propagací společensky odpovědného a trvale udržitelného podnikání.
 • Našimi členy jsou nejvlivnější korporace a podniky, působící v ČR.
 • Připravujeme akce/projekty, které znáte:

Národní potravinová sbírka

TOP Odpovědná firma

Evropská charta diverzity

Pride Business Forum

UP! Mezinárodní forum pro udržitelné podnikání a další…

 1. Reprezentujeme ČR v rámci Evropy
 • Jsme členem sítě CSR Europe a účastníkem globálních summitů o tématech CSR.
 • Jsme národním koordinátorem celoevropských programů společenské odpovědnosti (např. EU manifest Enterprise 2020, Evropská Charta Diverzity, Skills for Jobs, Pact 4 Youth aj.).
 • Našich akcí se pravidelně účastní nejvyšší zástupci Evropské komise i lídři evropského byznysu a CSR.
 • Jsme českým partnerem mezinárodních dní firemního dobrovolnictví Give&Gain Day a Engage Day
 1. Jsme partnerem předních institucí v ČR
 • Jako hlavní reprezentant společensky odpovědných firem zastupujeme jejich hlas při tvorbě národních strategií CSR a diverzity.
 • Naše programy a projekty získávají patronát ministerstev a úřadů (např. Úřad vlády ČR, MPSV, MPO, MZe aj.).
 • Strategicky spolupracujeme s předními partnery v byznysové i odborné sféře:

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Unie zaměstnavatelských svazů

Platforma zainteresovaných stran CSR

 1. Víme, jak komunikovat a propagovat CSR
 • Naše komunikační kampaně mají celostátní zásah a dopad (např. Potraviny Pomáhají, Podnikáme odpovědně, Diverzita + aj.).
 • Podílíme se na vydávání nejvlivnějších oborových magazínů v printu i na webu.
 • Disponujeme partnerskou sítí médií, autorů a komunikačních odborníků, kteří se zaměřují na popularizaci témat společenské odpovědnosti (tisk, web, sociální sítě).
 • Budujeme dlouhodobá partnerství s předními mediálními domy (např. Economia, Česká televize, Český rozhlas aj.)

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts