Accenture Central Europe B.V., organizační složka

 

Accenture je jednou ze společností, které prokázaly, že jejich podnikatelská praxe a procesy splňují mezinárodně uznávané a deklarované zásady v oblasti životního prostředí, lidských práv, pracovních vztahů a boje proti korupci. Accenture je členem programu udržitelného a etického podnikání „The United Nations Global Compact“.

Celosvětová strategie firmy zavazuje všechny pobočky, aby ve svých zemích podporovaly charitu, a všechny členy top managementu, aby na charitu věnovali část svých příjmů. Jedním z cílů Accenture Central Europe B.V. organizační složka je finančně pomáhat potřebným v České republice a pokud to bude možné, nabídnout také znalosti a dovednosti.

Koho podporujeme?

V období 2004 – 2009 obdržela řada českých studentů v rámci speciálního stipendijního programu od firmy Accenture příspěvek na studium v zahraničí. Jedná se o společný projekt firmy a nadace Open Socienty Fund. V roce 2007 byl vytvořen Výbor pro charitu, který navázal na dobrovolnou individuální pomoc některých zaměstnanců v dětských domovech a rozhodl se soustředit charitativní činnost Accenture na pomoc dětem, které nežijí ve své biologické rodině, nebo jejichž rodina strádá a hrozí, že se o děti nebude moci postarat. Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové byl zřízen Fond Accenture Nadace Terezy Maxové, do kterého přispívá firma minimálně částkou 1,1 milionu Kč ročně a individuální dárci z řad zaměstnanců pravidelně přispívají podle svých možností. V roce 2010 Accenture ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem podporuje projekty na rozvoj schopností a dovedností dětí vzhledem k jejich budoucímu uplatnění v životě. Zaměstnanci Accenture se také samostatně angažují v dárcovství krve, charitativních sbírkách oblečení či vánočních a velikonočních trzích.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts