Antalis, s. r. o.

 

ANTALIS s .r.o. je dceřiná firma mezinárodní skupiny ANTALIS INTERNATIONAL patřící do skupiny Sequana. ANTALIS zaujímá pozici největšího distributora materiálů pro podporu komunikace v Evropě a čtvrtého na světě se zastoupením v 45 zemích na všech kontinentech.

ANTALIS poskytuje materiál a služby zákazníkům v oblasti polygrafického, reklamního a obalového průmyslu. Zabezpečováním kvalitních služeb a spolehlivou logistikou poskytuje servis zákazníkům, kterými jsou tiskárny, kancelářské velkoobchody, reklamní a komunikační agentury, designéři, průmyslové společnosti a státní správa. Pro společnost ANTALIS je klíčové rychle reagovat na požadavky zákazníků, poskytovat kvalitní a pravidelný servis a nabízet služby dle aktuálních potřeb zákazníků.

ANTALIS a celá skupina Sequana si jsou vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí, což se také odráží v její strategii udržitelného rozvoje. V rámci své ekologické odpovědnosti se snaží správně nakládat s odpadem, omezovat svoji uhlíkovou stopu a snižovat spotřebu energie. Aktivně podporují ekologické produkty a nedávno proto svým zákazníkům společně představili ekologickou kalkulačku, díky níž získají informaci o rozdílném dopadu produkce jejich tiskových materiálů na životní prostředí při použití recyklovaného ekologického papíru na rozdíl od papíru nerecyklovaného. Mezi hlavní hodnoty, které ekologická kalkulačka porovnává, patří spotřeba dřeva, emise CO2, úspora energie a vody.

ANTALIS nabízí širokou škálu certifikovaných produktů ve všech svých sektorech, jako jsou natírané i nenatírané papíry s certifikací PEFC a FSC nebo zcela recyklované i recyklovatelné řady obalů a materiálů na podporu komunikace.

ANTALIS je zároveň první společností na trhu, která zavedla multi-site FSC a PEFC certifikaci, aby zajistila plnou sledovatelnost a transparentnost v celém spotřebitelském řetězci. ANTALIS klade velký důraz také na výběr svých dodavatelů, kteří dodržují „ekologický kodex chování dodavatelů“.

Společnost se také aktivně zapojuje do projektů společenské odpovědnosti. Dlouhodobě spolupracuje se studenty uměleckých škol, podporuje aktivity neziskových organizací, jako například Naděje o.s., Running With Those That Can´t, Lepší svet no či kampaň Anny K. zaměřenou na podporu prevence rakoviny prsu.

Sociální sítě

Newsletter

 
 

Další články

See all posts