Antalis

 

K nové strategii #odpovedne2030 se naše společnost Antalis s.r.o. přihlásila po výzvě Byznysu pro společnost, protože po prostudování záměru této iniciativy si myslíme, že ve všech třech pilířích máme co přinést.

Pro udržitelný trh práce máme již řadu let nastavené interní procesy, kterými zajišťujeme rovné příležitosti pro všechny naše zaměstnance a kandidáty. Naše týmy jsou smíšené s tím, že vzhledem k mizivé fluktuaci naši zaměstnanci u nás stárnou a již šestina je ve věku nad padesát let. Proto bych vyzdvihl opatření age managementu. Implementujeme je citlivě a výsledkem je, troufám si říci, spokojenost našich zaměstnanců, protože mohou pracovat s ohledem na svou zdravotní kondici, rodinnou situaci a často i podle času, který se rozhodli zaměstnání věnovat.

Z pozice velkoobchodu papírem máme v oblasti udržitelné výroby a spotřeby jedinečnou možnost ovlivnit směřování výrobních prostředků směrem k udržitelnému rozvoji a to správným výběrem dodavatelů /dodavatelských řetězců. Prvořadým zaměřením celé skupiny Antalis je v souladu s EUTR (EU Timber Regulation) výběr jen prověřených dodavatelů, kteří mají odpovědný přístup k udržitelnému rozvoji lesního hospodářství. Cílem nařízení o dřevě je zabránit uvádění na trh Evropské unie dřevo a dřevěné výrobky, které pocházejí z nelegální těžby.

V Antalisu věříme, že tato striktní politika výběru dodavatelů bude v budoucnu vyvíjet stále větší tlak na zpracovatele dřeva a výrobce papíru a povede k zodpovědnému přístupu k lesnímu hospodářství. 

 Ve společnosti Antalis je samozřejmostí rovněž certifikace FSC, PEFC – což zaručuje, že celý řetězec od těžby dřeva, jeho zpracování, distribuce až po koncového výrobce je sledován a je tak zaručeno, že koncový produkt je vyroben z lesního zdroje, který je pod přísnou kontrolu se zaměřením na jeho obnovitelnost. 

Jako distributor papíru využíváme rovněž možnosti aktivního směřování našich zákazníků k používání recyklovaných produktů a v poslední době rovněž produktů, které nezanechávají během svého životního cyklu uhlíkovou stopu ( CO2 neutral ). Nedávno jsme rovněž zařadili na sortimentu samolepicí materiály, které nesou označení CO2 positive – materiál, který během svého celého životního cyklu snižuje obsah CO2 v atmosféře.

Naše vedení a řízení společnosti je transparentní. Jsme certifikováni normou ISO a každoročně auditováni.

Dále u nás funguje Compliance program, který zahrnuje Řád obchodního chování společnosti  a Příručku soutěžního práva, se kterými jsou seznamováni všichni zaměstnanci prostřednictvím e-learningového modulu a jeho fungování ověřuji auditoři přes Self-Assessment Questionnaires a při osobních setkáních.

Juraj Palčinský, generální ředitel Antalis

Sociální sítě

Newsletter

 
 

Další články

See all posts