BpS TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019

 

Leadery odpovědného podnikání jsou VELUX, Vodafone, Skanska, Skupina ČEZ a Plzeňský Prazdroj

BpS TOP Odpovědná firma 2019 – nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem – bylo dnes uděleno již pošestnácté. V letošním roce nově ve formě ratingu přístupu firem k jednotlivým oblastem udržitelnosti. V čele žebříčku 25 nejodpovědnějších velkých firem se umístily společnosti VELUX, Vodafone, Skanska, Skupina ČEZ a Plzeňský Prazdroj. Mezi malými firmami se na prvních místech ratingu umístily společnosti Bamboolik, eBRÁNA, HENNLICH, FONERGY a Advantage Consulting. Rating BpS TOP Odpovědná firma sestavuje aliance BpS – Byznys pro společnost.

Fotogalerie z galavečera BpS TOP Odpovědná firma 2019 ZDE

„Rating BpS TOP Odpovědná firma sleduje dlouhodobost, jasné cíle, komplexní odpovědný pohled na podnikání přinášející udržitelnost firmám i společnosti. Hlásí se do něj firmy, které chtějí veřejně ukázat, jak se jim daří jednotlivé oblasti naplňovat. Každý má tak možnost seznámit se s jejich přístupem k řízení lidí, životnímu prostředí, dodavatelům a zákazníkům i k okolí a potřebným. Firmy v ratingu jsou hodnoceny na základě přihlášek, a to více než padesátičlennou odbornou porotou. Poprvé letos přicházíme s přehledným žebříčkem přístupu firem k odpovědnosti a udržitelnosti v podnikání. Jde o jedinečnou aktivitu svého druhu u nás, kdy chceme nabídnout možnost seznámit se s nejlepšími firmami na trhu a inspirovat ostatní,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost.

Rating

Rating BpS TOP Odpovědná firma 2019 je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR. Je sestaven na základě bodového hodnocení 110 kritérií v jednotlivých oblastech odpovědnosti a udržitelnosti firem:

 • Strategie
 • HR a diverzita
 • Dodavatelsko-odběratelský řetězec
 • Životní prostředí
 • Podpora komunit

Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty benchmarku a bodové hodnocení nezávislých odborníků. Na základě bodových výsledků byl sestaven konečný rating všech TOP Odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti:

Hodnocení poroty

Strategie a projekty přihlášených firem posoudila odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ocenění. Porota byla složená z více jak 50 odborníků a odbornic z expertních organizací, státní správy, komerčního sektoru, médií a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

Na základě hlasování porotců byli stanoveni:

 • Držitelé titulu Trendsetter a Skokan roku ve strategických kategorií BpS TOP Odpovědná velká firma a  BpS TOP Odpovědná malá firma,
 • První tři firmy v projektových kategoriích.

„Věříme, že firmy a korporace jsou těmi hráči, kteří mohou významně přispět k tomu, abychom žili ve společnosti, která bude po všech stránkách prospívat. Jsme proto rádi, že i firmy podnikající v České republice – a z nichž se řada pravidelně účastní BpS TOP Odpovědné firmy – byly na počátku května mezi první stovkou evropských firem, které odstartovaly celoevropskou výzvu pod názvem Směrem k udržitelné budoucnosti (A New Deal for Europe: Towards a Sustainable Future in the World). V České republice priority prosazuje nová strategie Byznysu pro společnost #odpovedne2030, která motivuje všechny firmy k tomu, aby nový přístup přijaly,“ řekl Milan Medek, ředitel pro rozvoj aliance Byznys pro společnost.

BpS TOP Odpovědná firma oceňuje firmy v těchto kategoriích:

HLAVNÍ – STRATEGICKÉ KATEGORIE

Oceněné firmy jsou stanoveny na základě ratingu, který je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR

 • BpS TOP Odpovědná velká firma
 • BpS TOP Odpovědná malá firma, cena společnosti Plzeňský Prazdroj
 • BpS TOP Odpovědná firma v reportingu, cena ING Bank

PROJEKTOVÉ KATEGORIE

Oceněné projekty jsou stanoveny na základě hodnocení poroty

 • BpS TOP Odpovědná firma pomáhající okolí
 • BpS TOP Odpovědná firma v životním prostředí
 • BpS TOP Odpovědná firma v diverzitě, cena Skupiny ČEZ a Charty diverzity
 • BpS TOP Odpovědná firma pro ženy, cena deníku E15 ve spolupráci s BpS

Do BpS TOP Odpovědné firmy 2019 se přihlásilo:

 • 76 firem
 • s více než 120 projekty a strategiemi

www.odpovednefirmy.cz

Výsledky BpS TOP Odpovědná firma 2019

HLAVNÍ STRATEGICKÉ KATEGORIE

BpS TOP Odpovědná velká firma

Nezávislý rating pro velké firmy, které odpovědně systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR.

Firmy, které překročily 90% hranici ratingu v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání, získaly titul BpS TOP Odpovědná firma – Leader:

FirmaRating
VELUX Česká republika94 %
Vodafone Czech Republic93 %
Skanska92 %
Skupina ČEZ91 %
Plzeňský Prazdroj90 %

Pozn: Celkový žebříček TOP 25 Odpovědných firem – viz příloha níže

BpS TOP Odpovědná velká firma – Skokan roku: Velux Česká republika

Speciální ocenění poroty za největší posun v udržitelném a odpovědném podnikání v roce 2019.

Zdůvodnění poroty: Velux si zasloužil zvláštní ocenění za důsledné naplňování jasně pojmenovaných a měřitelných ambicí, ať už na úrovni dlouhodobé strategie udržitelnosti, tak v konkrétních iniciativách – vzdělávání zaměstnanců, snižování uhlíkové stopy nebo podpoře komunit.

BpS TOP Odpovědná velká firma – Trendsetter: Plzeňský Prazdroj

Speciální ocenění poroty za inspirativní přístup v udržitelném a odpovědném podnikání v roce 2019.

Zdůvodnění poroty: Plzeňský Prazdroj je v udržitelnosti a odpovědném chování inspirací v různých ohledech: reaguje na aktuální problémy související s klimatem a srozumitelně s nimi pracuje směrem k zákazníkům, v reportingu lokalizuje globální cíle, prostřednictvím kampaně Respektuj 18 odpovědně přistupuje ke své roli v prevenci alkoholismu a neopomíjí ani téma recyklace.

Obsah obrázku kreslení, podepsat

Popis byl vytvořen automaticky

BpS TOP Odpovědná malá firma 

Cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Nezávislý rating pro střední a malé firmy, které systematicky, komplexně a strategicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Titul BpS TOP Odpovědná malá firma je udělen společnostem, které dosáhly nejméně 60% hranice ratingu v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání:

FirmaHodnocené oblasti (% naplnění dané oblasti)Celkový rating (v %) 
StrategieHR a diverzitaDodavatelsko-odběratelský řetězecŽivotní prostředíPodpora komunit 
Bamboolik89,280,77585,377,781
eBRÁNA74,68164,659,282,372
HENNLICH84,979,944,678,575,172
FONERGY73,582,58061,157,771
Advantage Consulting76,877,763,151,376,269

BpS TOP Odpovědná malá firma – Trendsetter: Bamboolik

Speciální ocenění poroty za inspirativní přístup v udržitelném a odpovědném podnikání v roce 2019.

Zdůvodnění poroty: Bamboolik dlouhodobě dokazuje, že je společností, pro niž jsou principy udržitelnosti a odpovědného chování základem podnikání, ať už z pohledu firemních procesů uzpůsobených rodičům malých dětí, důsledného sdílení firemních hodnot s dodavateli, zapojením do recyklačního projektu Reduka, nebo novým směrem v podnikání, který chce rozvíjet bez omezení stávající spolupráce se sociálními podniky.

Obsah obrázku kreslení, hodiny

Popis byl vytvořen automaticky

BpS TOP Odpovědná firma v reportingu 

Cena ING Bank

Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

Titul obdržely všechny reporty, které získaly alespoň 80 % z celkového hodnocení:

FirmaRating
Plzeňský Prazdroj96 %
Lidl Česká republika87 %
Pivovary Staropramen87 %
Skupina ČEZ86 %
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko80 %

PROJEKTOVÉ KATEGORIE

Obsah obrázku kreslení

Popis byl vytvořen automaticky

BpS TOP Odpovědná firma v diverzitě

Cena Skupiny ČEZ a Charty diverzity

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národnosti, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury.

1. místo: Accenture

Projekt: Projekt duševního zdraví (Mental Health)

Zdůvodnění poroty: Projekt duševního zdraví je unikátní svým zaměřením na stále opomíjené téma duševního zdraví a zároveň svou komplexitou, kdy stojí na externí poradenské podpoře a vlastních zaměstnancích.

2. místo: Microsoft

Projekt: Buďte takoví, jací jste

3. místo: Vodafone Czech Republic

Projekt: Gender Diversity – Connected She Can

Speciální ocenění poroty: Česká pošta

Projekt: Nebuď v tom sám – mladí lidé z Domů na Půl cesty na České poště

Zdůvodnění poroty: Nebuď v tom sám – projekt mladí lidé z Domů na Půl cesty na České poště si získal pozornost za to, že se snaží řešit aktuální společenský problém a současně dlouhodobě podporovat ty, kdo neměli v životě dobré startovní podmínky.

Obsah obrázku kreslení

Popis byl vytvořen automaticky

BpS TOP Odpovědná firma pomáhající okolí

Cena pro firmy, které strategicky rozvíjejí společnost a místní komunitu, aktivně zapojují své zaměstnance do celé škály CSR projektů, zaměřují se na aktuální společenská, komunitní a lokální témata a problémy a efektivním způsobem a spolu se zaměstnanci napomáhají k jejich řešení.

1. místo: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Projekt: Česká rodina žije –  Rodiče samoživitelé v práci

Zdůvodnění poroty: Projekt je promyšlenou iniciativou, která poskytuje nejen konkrétní pomoc rodičům, kteří se octnou v roli samoživitelů a samoživitelek, ale i prevenci a poradenství v sociální tísni a zadluženosti.

2. místo: ŠKODA AUTO

Projekt: Nadační fond ŠKODA AUTO – partnerství pro rozvoj regionu

3. místo: Vodafone Czech Republic

Projekt: Internet je náš kamarád

BpS TOP Odpovědná firma v životním prostředí

Cena za projekt, aktivity, produkt nebo službu, které cíleně pomáhají snižovat negativní dopady na životní prostředí nebo aktivně přispívají k jeho ochraně.

1. místo: LIKO-S

Projekt: Živá výrobní hala LIKO-VO

Zdůvodnění poroty:  Živá výrobní hala LIKO-VO je příkladnou moderní realizací, která je architektonicky 

i svou funkčností výborným pilotním projektem moderní výstavby s vysokou energetickou účinností i efektivním oběhovým vodním hospodářstvím.

2. místo: Alza.cz

Projekt: Ekologie jako klíčová firemní hodnota Alza.cz

3. místo: Tesco Stores

Projekt: No time for waste

Obsah obrázku kreslení

Popis byl vytvořen automaticky

BpS TOP Odpovědná firma pro ženy 

Cena deníku E15 ve spolupráci s Byznysem pro společnost

Cena za otevřený přístup k ženám. Oceňuje přístupy, které potvrzují podporu zastoupení žen ve vedoucích pozicích, rovné odměňování a příležitosti, podporu talentu žen, možnost sladit rodinu a kariéru, podporu žen v různých věkových kategoriích apod. O vítězi rozhodovali čtenáři deníku E15. 

1. místo: Vodafone Czech Republic

Zdůvodnění poroty: Vodafone realizuje množství aktivit týkajících se odpovědného přístupu firmy vůči ženám. V programu Connected She Can podporuje otevřenost a rozmanitost na pracovišti. Aktivně podporuje celosvětovou iniciativu OSN HeForShe. Pomáhá i obětem domácího násilí. 

2. místo: ExxonMobil Business Support Center Czechia

3. místo: Accenture

Udržitelnost je stále důležitější

Co je vlastně udržitelnost? Jaké místo má nebo by měla mít odpovědnost v podnikání firem? Zeptali jsme se firem, které při svém podnikání kladou na udržitelnost a odpovědnost dlouhodobě důraz:

„Odpovědné a udržitelné podnikání zahrnuje dlouhodobou strategickou změnu ve všech aspektech podnikání tak, aby fungování firmy mělo co nejpozitivnější dopad na společnost a životní prostředí a přitom stále vydělávalo. Vidíme to jako propojení ekonomických výsledků, environmentální uvědomělosti a sociální odpovědnosti, které je ale chápáno jako součást DNA podniku, ne jako něco navíc, co dostává podporu vedení jen v době blahobytu,“ řekla Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu.

„Otázka udržitelnosti je v posledních letech bezesporu velké téma. Ať už se bavíme o klimatických změnách, situaci kolem plastů nebo podpoře lokálních podnikatelů a zemědělců, tyto diskuse mají smysl. Otevírají nové možnosti spolupráce napříč sektory, protože výrobní společnosti v zásadě čelí podobným výzvám a je tedy nasnadě využít určitých synergií a společně posouvat věci k lepšímu,“ řekla Edita Šilhánová, jednatelka společnosti Pivovary Staropramen. 

„V České republice nabývá odpovědné chování firem v posledních letech na významu. Ruku v ruce s tím roste zájem spotřebitelů o udržitelné produkty i chování firem v této oblasti, což nás samozřejmě velmi těší. Kupříkladu prodej certifikované Fairtrade kávy na českém trhu vzrostl od roku 2014 téměř čtyřnásobně. Velký podíl na tom má právě Tchibo, které patří mezi největší prodejce fairtradové kávy v ČR,“ řekla Lenka Mašková, Corporate Responsibility Manager CZ/SK, Tchibo.

„Odpovědné a udržitelné podnikání zohledňuje nejen ekonomické výsledky, ale dbá také na odpovědnost, etiku, morální hodnoty a pozitivní přínosy své působnosti na společnost a na komunitu, která jej obklopuje. Společensky odpovědná firma si je vědoma, že svým chováním působí na své okolí a pomáhá jej spoluutvářet. Znamená to jednat v souladu se svým svědomím, dělat vše nejlépe, jak je možné, používat zdravý rozum, neškodit okolí a přírodě a pomáhat těm, kteří v životě neměli tolik štěstí. Věřím, že se situace v České republice vyvíjí pozitivním směrem a stále více firem vnímá tyto hodnoty stejně jako my a aktivně se k nim připojuje,“ řekl Martin Laur, ředitel Úseku právní a compliance, pojišťovny Kooperativa.

PŘÍLOHA: 

TOP 25 Odpovědných velkých firem roku

Titul TOP Odpovědná velká firma, byl udělen společnostem, které splnily nejméně 73% hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání.

FirmaHodnocené oblasti (% naplnění dané oblasti)Celkový rating (v %)Změna v porovnání s 2018 
StrategieHR a diverzita Dodavatelsko-odběratelský řetězecŽivotní prostředíPodpora komunit
VELUX Česká republika948996969694Leader, nově v ratingu
Vodafone Czech Republic989982939593Leader, ↑
Skanska949093988092Leader ↑
Skupina ČEZ948892859991Leader ↑
Plzeňský Prazdroj948590919090leader ↑
Nestlé Česko939295867989
Accenture929384849289
Pivovary Staropramen938688869088
O2 Czech Republic929181759786
Československá obchodní banka889182808885
Tesco Stores ČR878288838685
HP Inc.899183886684nově v ratingu
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko777882899084nově v ratingu
GlaxoSmithKline949985548181
ING Bank N.V.898488628781nově v ratingu
Microsoft809487608981
VEOLIA Česká republika797970849080
KPMG Česká republika768574818580
Edenred CZ888376618377nově v ratingu
L´Oréal Česká republika718368867477
PwC Česká republika857871717075
Direct Parcel Distribution CZ767573816775
Lidl Česká republika827181627374nově v ratingu
Philip Morris ČR788183498174nově v ratingu
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group578371678873nově v ratingu
Letiště Praha757676766273

Ocenění TOP Odpovědná firma 2019 podpořili:

Hlavní partneři

Pivovary Staropramen, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vodafone Czech Republic, Tchibo Praha

Partneři 

Hilton Prague Old Town, ING Bank, Plzeňský Prazdroj, Skupina ČEZ

Hlavní mediální partner 

E15

Záštita

MPSV ČR, Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR, Zastoupení Evropské komise v ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts