BpS TOP Odpovědnými firmami 2018 jsou Škoda Auto a Hennlich

 

Aliance BpS – Byznys pro společnost již popatnácté sestavila rating nejodpovědnějších firem Česka

Ceny BpS TOP Odpovědná firma již patnáctým rokem mapují české prostředí udržitelného a odpovědného podnikání. Letos se do ocenění přihlásilo 75 firem s více než stovkou strategií a projektů. Titul BpS TOP Odpovědná velká firma roku získala společnost Škoda Auto a BpS TOP Odpovědnou malou firmou se stala společnosti Hennlich. Výsledky byly vyhlášeny 15. listopadu na slavnostním galavečeru v pražském Kongresovém centru.

Kompletní výsledky BpS TOP Odpovědná firma 2018, jsou ke stažení v PDF brožuře zde https://bit.ly/2K7xPfj.

BpS TOP Odpovědná firma je v České republice ojedinělý nezávislý systém ratingu, který každoročně hodnotí a oceňuje odpovědnost a udržitelnost v přístupu k podnikání. Rating BpS TOP Odpovědná firma, který sestavuje aliance BpS – Byznys pro společnost, je otevřen všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti. Projektové kategorie hodnotí úsilí firem ve prospěch životního prostředí, diverzity, vzdělávání, firemního dobrovolnictví a mnoha dalších.

„Oceněním se snažíme již patnáct let pomoci vytvářet prostředí, ve kterém i v Česku působící firmy uvažují dlouhodobě, chovají se eticky, váží si svých zaměstnanců a chtějí pozitivně ovlivňovat své okolí. Chceme, aby firmy samy přijaly udržitelnost za vlastní přístup k byznysu, podporovaly prospěšné inovace a dokázaly přizpůsobit své fungování změnám v prostředí, kde podnikají. Neplýtvání je naší klíčovou hodnotou. Plýtvat by se nemělo s lidským potenciálem a zkušenostmi, ani s přírodními zdroji,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance BpS – Byznys pro společnost, která rating sestavuje.

Společnosti si díky účasti v BpS TOP Odpovědné firmě zmapují situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získají analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

„Podíváme-li se na firmy, které uspěly v letošním ratingu BpS TOP Odpovědná firma, najdeme zde tyto společné jmenovatele, jako jsou: dlouhodobá strategie udržitelného podnikání v centru byznysu, odpovědnost a udržitelné cíle jako motor inovací ve firmě, vedení a firma jsou aktivní v řešení konkrétních problémů, zapojují své dodavatele a nebojí se bojovat tam, kde vidí nespravedlnost nebo problém a mnohé další,“ hodnotí letošní ročník Pavlína Kalousová.

Nezávislost garantuje také porota složená ze 44 odborníků. Letos byl mezi firmami o ocenění velký zájem a porota hodnotila více než stovku strategií a projektů od 75 společností všech velikostí.

U projektových kategorií rozhodl o pořadí celkový počet získaných bodů. U hlavních ratingů (BpS TOP Odpovědná velká firma a BpS TOP Odpovědná malá firma) strategických kategorií postoupily firmy s nejlepším bodovým hodnocením do druhého kola, kde jejich zástupci osobně prezentovali své koncepty odborným komisím. Ty následně rozhodly o výsledku.

„Hodnocení přihlášených projektů a strategií ukázaly, že angažovanost a boj za společenská témata přináší do života firem a jejich představitelů novou dimenzi – transparentnost a upřímnost. Investoři i další skupiny od nich očekávají poskytování pravdivých informací o naplňování nefinančních kritérií, jako jsou ekologická stopa, dodržování lidských práv, rovné zacházení, příležitosti pro zaměstnance, spolupráce s lokálními dodavateli a další oblasti,“ upřesňuje Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance BpS – Byznys pro společnost, která ocenění pořádá.

Výsledky BpS TOP Odpovědná firma 2018

HLAVNÍ STRATEGICKÉ KATEGORIE

BpS TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA 2018

Hlavní rating pro velké firmy, které odpovědně, systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR.

Strategie roku a uvedení mezi Best of 2018:

Škoda Auto

Porota ocenila strategii společnosti Škoda Auto, která komplexně zachycuje všechny priority udržitelného přístupu k podnikání – zejména proaktivní přístup firmy k rozvoji regionu Mladé Boleslavi. Firma se nejen rozhodla věnovat významnou investici, ale také zapojit další partnery, dodavatele a subjekty ke společným projektům a aktivitám, které by měly zlepšit kvalitu života v regionu.

„Tato cena dokládá, že náš dlouhodobě odpovědný přístup k podnikání snese nejpřísnější měřítka. Je to ocenění pro všechny zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO, kteří zodpovědně přistupují nejen ke své práci, ale navíc se pravidelně zapojují do řady dobročinných aktivit, a to i ve spolupráci se sociálním partnerem,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů.

Best of 2018

Titul BEST OF je udělován společnostem, které nejméně jednou zvítězily v této kategorii a zároveň se opět v tomto ročníku umístily na zlaté úrovni ratingu BpS TOP OF. Tuto kategorii pro daný rok rozšíří vítěz ročníku.

  • Accenture
  • KPMG Česká republika
  • Plzeňský Prazdroj
  • SKANSKA

BpS TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA 2018

cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Hlavní cena pro odpovědné střední a malé firmy, které systematicky, komplexně a strategicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Strategie roku:

HENNLICH

Porota ocenila, že rodinná firma této velikosti aktivně a komplexně pracuje na veškerých oblastech odpovědného přístupu. Kromě velmi vstřícné personální politiky, podpory rodičů a rodin, je to oblast ekologie, která se propisuje také do celkové strategie firmy. Společnost podporuje vlastní inovace a vývoj a spolupracuje se školami a mladými talenty. Firma je také aktivní v podpoře projektů pro mladé v Ústeckém kraji. Jako jedna z mála firem této velikosti má zpracovanou politiku odpovědného podnikání a transparentně o svých aktivitách, které také měří, informuje veřejnost.

BpS TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA – REPORTING 2018

Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

Zlatá úroveň (abecedně)

  • KPMG Česká republika
  • Plzeňský Prazdroj
  • PwC Česká republika
  • Skupina ČEZ
  • Vodafone Czech Republic

PROJEKTOVÉ KATEGORIE PODPORUJÍCÍ UDRŽITELNÝ TRH PRÁCE

BpS TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V DIVERZITĚ 2018

cena společnosti Philip Morris ČR

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují vnímání diverzity ve firemním prostředí.  

Projekt roku:

Vodafone Czech Republic

Diverzita – pilíř LGBT, nevidíme svět černobíle

Ve Vodafone chtějí, aby se u nich lidé cítili dobře bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci či identitu nebo specifické potřeby. Firma je signatářem Charty diverzity. Samozřejmostí jsou u ní stejné podmínky a benefity pro LGBT kolegy a kolegyně a duhové rodiny. Firma pořádá přednášky pro zaměstnance, podporuje aktivity zaměstnanecké skupiny a spolupráci s poradnou sbarvouven.cz. Do sbírky pro poradnu se zapojilo přes 200 zaměstnanců. Je jedním z aktivních členů Pride Business Fora. Firma veřejně podporuje manželství pro stejnopohlavní páry a kampaň Jsme fér.

GESTO ROKU 2018: Vzdělání a odpovědnost

cena deníku E15 ve spolupráci s BPS

Cena za inovativní projekt firmy, který příkladným způsobem podporuje a rozvíjí vzdělávání u nás. Oceňujeme projekty spolupráce firem a škol cílící na inovace ve vzdělávání, projekty přípravy mladých pro budoucí úspěch, jak na trhu práce, tak v podnikání, zejména při využití nových technologií.  O vítězi rozhodovali čtenáři deníku E15.

Projekt roku:

Samsung

Samsung Tvoje šance

Čtyři dívky a pět chlapců z Česka a Slovenska, kteří se ocitli v komplikované životní situaci, dostali novou šanci. Společnost Samsung každému poskytla na vzdělání 130 tisíc korun. Ty mohou během deseti měsíců pod vedením mentorů a podle vlastních představ investovat do svého kariérního rozvoje

PROJEKTOVÉ KATEGORIE PODPORUJÍCÍ UDRŽITELNOU VÝROBU A SPOTŘEBU

BpS TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2018

cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Cena pro firmu, která v rámci dlouhodobé strategie zavádí opatření vedoucí ke snižování negativního dopadu činnosti firmy na životní prostředí, v rámci své strategie a jednotlivých projektů nastavuje měřitelné cíle a výsledky dokumentuje.  

Projekt roku:

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Minimální vodní stopa nápojů

Voda je klíčová hodnota pro společnost i pro firmu. I proto se Coca-Cola systematicky zabývá dopadem výrobních procesů na životní prostředí a dlouhodobě snižuje vodní stopu. V období od roku 2008 do konce roku 2017 se jí podařilo snížit celkovou spotřebu vody na litr nápoje téměř o polovinu. Vedle technologických inovací se soustřeďuje na zapojení zaměstnanců do inovací a konkrétních nápadů na změny a jejich nápady finanční podporou uvádí do života. V posledním ročníku se jich zapojilo 80 a ty nejlepší firma ocenila. Zájem o životní prostředí podporuje osvětovými kampaněmi zaměřenými na vlastní zaměstnance (jako je Týden vody), na své obchodní partnery i na veřejnost.

PROJEKTOVÉ KATEGORIE PODPORUJÍCÍ UDRŽITELNÉ KOMUNITY

BpS TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V KOMUNITĚ 2018

Počin roku, cena společnosti ČSOB

Cena za inovativní partnerský projekt, který podporuje a rozvíjí společnost a místní komunitu, zaměřuje se na aktuální témata a problémy a efektivním způsobem napomáhá k jejich řešení.  

Projekt roku:

O2 Czech Republic

O2 SOS – systém na svolávání dobrovolníků poskytujících odbornou první pomoc

SOS přivádí vyškolené dobrovolníky na místa nehod ještě dříve, než dorazí sanitka nebo vrtulník. Kromě laiků aktivuje aplikace i zdravotníky, hasiče a policisty, kteří nejsou v danou chvíli ve službě. Za pouhé dva roky pomohla více než u 200 případů z Královéhradeckého kraje, což je zhruba třetina událostí, které operátor na operačním středisku vyhodnotí jako náhlou zástavu oběhu. Je napojena na hlídky městské policie v pěti městech kraje. Letos zamířila do dalších šesti krajů. V budoucnu má ambice pokrýt celou Českou republiku a razantně zvýšit šanci na přežití při srdeční zástavě i v těch nejodlehlejších oblastech.

Skokan roku

Ocenění firmy, která se poprvé účastní ceny BpS TOP Odpovědná firma a výrazně zaujala svým přístupem odbornou porotu.

AGC Automotive Czech

Zaměstnanecká Help linka

Firma AGC reaguje svým projektem na stoupající počet zaměstnanců, kteří se dostali do tíživé finanční situace, nejčastěji do exekucí. Spolu s obecně prospěšnou společností Sociální agentura vytvořili anonymní a bezplatnou Help linku, na kterou se mohou obrátit nejen sami zaměstnanci, ale i jejich rodinní příslušníci, kteří se vinou špatné investice, nevýhodné půjčky nebo nečekaných potíží ocitli v situaci, s níž si nedovedou poradit. Zde jim pomohou jak s finančním poradenstvím, tak se sociálně-právní pomocí či stresovou situací. Linka za dobu své existence poskytla přes 420 konzultací a počty zaměstnanců s exekucemi poklesly o tři procenta. 

BpS TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA VE FIREMNÍM DOBROVOLNICTVÍ 2018

Cena pro firmu, která aktivně podporuje zapojování zaměstnanců do řešení společenských problémů a zavedla systémové nástroje pro podporu veřejně prospěšného sektoru.  

Projekt roku:

Skupina ČEZ

Čas pro dobrou věc

Skupina ČEZ dává svým zaměstnancům již 10 let možnost zapojit se na jeden den v roce do firemního dobrovolnictví. Ať už se rozhodnou pro formu rodinných dnů, mezinárodních projektů jako Give Gain nebo Engage, nebo pro individuální dobrovolnictví, získají náhradu mzdy a podporu firmy. Konkrétní oblast pomoci si mohou zaměstnanci zvolit na portále Zapojímse.cz. A jejich počet neustále roste. Doposud se jich zapojilo přes 5000 do více než 800 akcí po celém Česku.

BpS TOP OF 2018 podporují:

Záštita: Poslanecká sněmovna PČR, Senát ČR, MPSV ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR

Hlavní partneři: Vodafone Czech Republic, Tchibo Praha

Partneři: ČSOB, GSK, Philip Morris ČR, Plzeňský Prazdroj, Prague Congress Centre, Skupina ČEZ, Tetra Pak Česká republika, Zátiší Catering

Hlavní mediální partner: E15

FOTOGALERIE ZDE

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts