BUDOUCNOST JE ÚŽASNÁ. PŘIPOJTE SE

 

Už dávno neplatí, že soukromé nadnárodní firmy jsou jen hospodářskými aktéry, kteří státům přispívají do pokladen a rozhýbávají ekonomiku. Tato percepce u společnosti mizí a větší a zásadnější roli si uvědomují i samotné firmy. Proto jsme se ve Vodafonu společně s dalšími světovými značkami zapojili letos v květnu do New Deal for Europe. Iniciativa sdružuje firmy, které zaměstnávají miliony lidí a přes své dodavatelské řetězce další miliony, přes které šíří své vize a hodnoty. Firmy přicházejí se strategiemi, na kterých závisí rozvoj celých regionů, jejich zaměstnanost i sociální vývoj. Mění pohled na genderovou rovnoprávnost, na zapojení mladých lidí do chodu společnosti a ekonomiky nebo na dlouhodobě udržitelný přístup k životnímu prostředí. Společnost vyžaduje větší zapojení firem do vytváření budoucnosti a silnější multilaterální dialog se státem, neziskovým sektorem, akademickým světem a jinými společenskými aktéry, se kterými mohou lépe čelit současným i budoucím komplexním výzvám, jako jsou sociální nerovnosti nebo klimatické změny, a upevňovat demokratické základy naší společnosti.

Zapojili jsme se do iniciativy New Deal for Europe, protože ve Vodafonu vnímáme, že globální svět je dnes do detailu propojený, a to hlavně díky technologiím. Jako telekomunikační a technologická korporace nabízíme lidem nástroje, aby mohli společensky, environmentálně a ekonomicky prospívat. Pomáháme jednotlivcům i firmám s digitalizací, která lidem přináší nové možnosti a soukromému sektoru i státu ekonomiku s přidanou hodnotou. Vytváří nová pracovní místa a mění dosavadní byznysové modely. Chápeme, že tyto změny mají dopad na trh práce a snažíme se mladé lidi na změny připravit. Vzdělanost, která se neobejde bez digitálních dovedností, kritického myšlení, ale i tzv. měkkých dovedností, zaměstnatelnost, občanská angažovanost a sociální stabilita mladých je pro naši společnost klíčová. Mladí jsou budoucností našeho státu, ať už to zní jako klišé. Celoživotní vzdělávání se ale v rychle měnící se společnosti netýká jen jich. Do české společnosti jak interně tak i externími programy aktivně zapojujeme i jiné komunity, jako jsou ženy a matky, lidé se speciálními potřebami nebo i starší generace. Tomu se věnuje nejen oddělení lidských zdrojů, ale i dlouhodobá strategie firmy a Nadace Vodafone. Budoucnost by neměla být vyhrazena jen některým z nás.

V úsilí dosáhnout prosperující a vzdělané společnosti, která se aktivně účastní nejen ekonomického dění světa, potřebujeme dnes více než jindy silnější propojení veřejné správy, politické reprezentace, firem, ale i komunit a jednotlivců. Výzvám, kterým musíme čelit, musíme čelit společně. Často jsou hrozbou i příležitostí a je právě na spolupráci všech aktérů, aby se jazýček vah přiklonil k té druhé.  Vodafone se už v roce 2015 přihlásil k plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje, hlásíme se k principům iniciativy OSN Global Compact, v Česku jsme aktivní v několika platformách pro podporu udržitelnosti, digitalizace, vzdělávání nebo lidských práv. Sektorové nebo rezortní sobectví je v dnešní propojené společnosti neudržitelné a k ničemu dobrému nepovede.

Jasným příkladem nutnosti ještě lepšího propojení na místní, národní i mezinárodní úrovni jsou negativní dopady klimatické změny. Vodafone se zapojil do Pařížské klimatické konference v roce 2015 a svou dlouhodobou strategií udržitelnosti se zavázal ke snížení uhlíkové stopy na polovinu. A to přes to, že telekomunikační služby jsou rychle na vzestupu, což znamená i větší nároky na energetickou spotřebu. Vodafone v České republice už od roku 2011 nakupuje jen energii z obnovitelných zdrojů a tento cíl chce splnit i celá Vodafone Group do roku 2025, včetně svého dodavatelského řetězce. Strukturální změna nemůže ale být jen výsledkem úsilí jednotlivců. Zapojili jsme se do Klubu moderních firem ČR s čistou energií, protože věříme, že ve spolupráci s podobně smýšlejícími firmami a institucemi a s podporou angažovaných komunit a jednotlivců, včetně našich zaměstnanců, změníme tento trend ve většinové chování firem i veřejné správy. Její role by v současné době mohla být silnější a viditelnější, například v plnění Agendy 2030 nebo v příkladech dobré praxe z oblasti udržitelnosti. Měl by to být právě stát, tvůrce normativních a strategických dokumentů, který by měl být v jejich plnění vzorem.  

Jsme rádi, že jsme jako firma podnikající v České republice mezi první stovkou těch, které v květnu odstartovaly celoevropskou výzvu A New Deal for Europe: Towards a sustainable future in the world.  Jsme přesvědčení, že ve spojení s ostatními signatáři podpoříme potenciál růstu Evropy, která bude i místem sociální soudržnosti, optimismu a udržitelné budoucnosti. Nejsilnější spojení jsme my, lidé. A je nás všech, aby budoucnost byla úžasná. Připojte se.

PETR DVOŘÁK, generální ředitel Vodafonu Česká republika

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts