Byznys pro společnost – hlavní akce roku 2021

 

UP! Fórum udržitelného podnikání

Fórum udržitelného podnikání o trendech, které bychom měli reflektovat DNES pro své udržitelné ZÍTRA. Fórum UP je největším a nejrozmanitějším fórem odpovědných zaměstnavatelů v České republice. Tématy letošního UP 2021 budou inovace a transformace byznysu na udržitelné ekonomické a sociální modely v rámci cílů Zelené dohody pro Evropu! Dialog a spolupráce měst a byznysu v kontextu Zero Carbon Cities a rozvoj platforem pro spolupráci a rozšiřování udržitelného podnikání a cirkulární ekonomiky.

Navazovat na ni bude série expertních panelů Odpovědné Česko, #odpovednecesko, v nichž osobnosti napříč společností přinesou pohledy na témata a priority budoucího směřování udržitelného podnikání u nás.

Lokalita: Online či kombinovaná verze

Termín: 4. března 2021

Kontaktní osoba:

Marek Vácha – projektový manažer, vacha@byznysprospolecnost.cz, +420 722 090 914

Charta diverzity: Matky a otcové vítáni – rodina je společný projekt  

Jubilejní V. ročník konference Matky a otcové vítáni, která se věnuje aktuálním trendům v podpoře rodičů na trhu práce. Letošními tématy konference jsou:

Rodiče a flexibilní formy práce v kontextu zkušeností s Covid-19 „co všechno se změní!?“
Rodičovství a podpora dalšího kariérního a profesního rozvoje.
Gender Pay Gap a jeho dopady na rodičovství a práci.
Rodiče v náročných životních situacích – samoživitelé, neformálně pečující, oběti domácího násilí.

Partnery akce jsou Česká spořitelna, a.s., a McDonald‘s ČR, s.r.o. IKEA CZ/HU/SK

Termín: 19. dubna 2021

Lokalita: Česká spořitelna, Rytířská 29, Praha 1

Online či kombinovaná verze

Kontaktní osoba:

Jana Skalková – manažerka HR programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz, +420 604 208 566

Evropský Den diverzity 2021 – Aktuální trendy diverzity doma i ve světě

Nejprestižnější akce diverzity v roce 2021. Konferenci pořádá Byznys pro společnost jako národní koordinátor Evropské Charty diverzity.  Tradičně pod záštitou poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové v prostorách poslanecké sněmovny PČR. Letošní ročník bude věnován mezinárodní spolupráci a networkingu v diverzitě a inkluzi, reflexi dopadů Covidu na trhy práce a aktuálním trendům.

Na konferenci budou vystupovat významní zástupci a zástupkyně byznysu, veřejné správy a samosprávy, Evropské Unie, velvyslankyně a velvyslanci, zástupci akademické sféry a další. Tradičně je konference spojena s ceremonií přistoupením nových signatářů Evropské Chartě diverzity za účasti všech významných hostů.

Termín: květen 2021

Lokalita: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Online či kombinovaná verze

Kontaktní osoba:

Jana Skalková – manažerka HR programů,  skalkova@byznysprospolecnost.cz, +420 604 208 566

Give & Gain 2021: národní den firemního dobrovolnictví

Letošní celonárodní dobrovolnický den se uskuteční 11. června 2020 ve všech krajích České republiky.

V letošním roce to bude již 11. ročník této jedinečné akce a oslavy firemního dobrovolnictví, do kterého se každoročně zapojují stovky firemních dobrovolníků po celé České republice. Letošní Give & Gain Day nabídne možnosti manuálního i odborného dobrovolnictví na podporu komunit a potřebných. Extra důraz budeme věnovat ochraně zdraví dobrovolníků i potřebných. Pomozte nám pomáhat tam, kde je to potřeba – zapojte se a darujte svůj čas, energii či nápady. Odměnou vám bude nejen dobrý pocit z potřebné a užitečné práce, ale i nový pohled na svět s vědomím, co je v životě skutečně důležité.

Termín: 11. června 2021

Lokalita: celá ČR

Kontaktní osoba:

Anna Donovalová – specialistka CSR projektů – donovalova@byznysprospolecnost.cz,

+420 735 755 338

Starám se a pracuji: Jak se žije sendvičové generaci a neformálně pečujícím?

Závěrečná mezinárodní konference k projektu „Podpora neformálně pečujících na trhu práce, aneb Starám se a pracuji“, představí výsledky, zkušenosti a praxi poradny Starám se a pracuji, včetně příběhů neformálně pečujících. Nabídne rovněž zkušenosti zapojených zaměstnavatelů a firem, dobrou domácí i mezinárodní praxi a i strategická doporučení pro veřejnou správu a zaměstnavatele, jak zlepšovat postavení a situaci neformálně pečujících na trhu práce.
Více na www.staramseapracuji.cz

Termín: 22. 6. 2021

Lokalita: celá ČR

On line nebo kombinovaná

TOP Odpovědná firma: 18. ročník nejprestižnější rating odpovědnosti
a udržitelnosti v byznysu

TOP Odpovědná firma je v ČR jedinečný a nezávislý rating velkých i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity i projekty ve firemní udržitelnosti a odpovědnosti. V roce 2021 se koná již po osmnácté. Sleduje a hodnotí firmy, které se dlouhodobě věnují rozvoji společnosti, investují do zaměstnanců, snižují dopad na životní prostředí, přicházejí s konkrétními iniciativami v diverzitě a přinášejí inovativní řešení. Hodnocení a ocenění organizuje aliance BpS, její nezávislost garantuje porota složená z více než 50 odborníků a odbornic.

Termín: říjen 2021 (slavnostní galavečer – online či kombinovaná podoba)

Kontaktní osoba: Kateřina Jurkovičová – projektová manažerka, jurkovicova@byznysprospolecnost.cz, +420 734 319 977

Nenašli jste téma, které řešíte, nebo ke kterému byste se rádi přihlásili?

Chtěli byste se stát partnery některé z akcí?

Uvítali byste konzultace nebo jinou odbornou podporu ve svých aktivitách? Kontaktujte nás, společně najdeme ten nejlepší způsob spolupráce:

Daniela Němcová – ředitelka, nemcova@byznysprospolecnost.cz, +420 724 183 139

 
 

Další články

See all posts