Pozvánka na seminář MPSV o záměru dotační podpory pro zaměstnavatele, kteří chtějí rozvíjet diverzitu, inkluzi a flexibilitu

 

Byznys pro společnost se stal ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem realizace programů ESF – veřejné správy, sociálních inovací a rovných příležitostí, odborným partnerem při přípravě systému pro vyhodnocení dopadu finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost plus při zavádění diverzity a inkluze do firemní kultury.

MPSV ČR v prosinci 2021 zveřejnilo věcný záměr dotační podpory při zavádění diverzity, inkluze a flexibility do firemní kultury a očekává diskuzi na toto téma. Dotační podpora se bude týkat především těchto prioritních témat:

  • Podpora rodičů v práci a inkluzivní systémový management jejich profesního a kariérního rozvoje včetně mateřské a rodičovské dovolené.
  • Podpora postavení žen na trhu práce a podpora jejich profesního a kariérního rozvoje.
  • Překlenování zažitých genderových stereotypů při vzdělávání a při plánování budoucího profesního uplatnění.

Rádi bychom tuto informaci zprostředkovali pro všechny signatářské firmy Charty diverzity a také pro další společnosti a organizace, které s Byznysem pro společnost spolupracují a sledují naše aktivity a informace.  Pokud by vás zveřejněný dotační záměr zaujal, je možné se přihlásit na bezplatný on-line seminář, kde zástupkyně MPSV ČR celý věcný záměr představí, zodpoví vaše dotazy a uvítají samozřejmě i náměty a připomínky, jak budoucí výzvu zaměřit vzhledem k vašim zkušenostem a potřebám. Seminář se uskuteční dne 15. 2. 2022 na platformě MS Teams. Bližší informace o záměru podpory už nyní najdete i na webu esfcr.cz či v tomto dokumentu.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts