Česká Charta diverzity se připojuje k oslavám Evropského měsíce diverzity

 

Je to tady! Akce roku v oblasti diverzity, flexibility a inkluze – evropský měsíc diverzity. V čase, kdy si více než jindy uvědomujeme, jak důležité jsou evropské hodnoty pro naši společnost, jak důležité je propojení, spolupráce, společný postup, vzájemná podpora.

Diverzita, flexibilita, solidarita a inkluze jsou hodnoty, které ovlivňují náš každodenní život, formují na dlouhá desetiletí naší společnost.

26 zemí, v čele s eurokomisařkou Helen Dalli, která následuje příklad své předchůdkyně, Věry Jourové se rozhodlo poprvé společně propojit Evropu a poukázat na význam diverzity, podpořit ji.

Slavnostní zahájení proběhne on-line formou 4.5. v Bruselu a všichni jste k němu srdečně zváni.

Následovat bude série lokálních i zahraničních akcí, ke kterým se můžete přidat.

Všechny potřebné informace najdete zde

Zapojit se můžete také vy: sdílet lze příklady dobré praxe, vaše aktivity, ve kterých jste úspěšní, i ty, které chcete realizovat. Vše se počítá, každý dobrý střípek je důležitý. Prosím registrujte se: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Už teď se těšíme na Vaše příklady, aktivity. Společně měníme české prostředí, společně měníme český trh práce!

Za tým Charty diverzity

Jana Skalková, Manažerka HR programů, skalkova@byznysprospolecnost.cz

Současně Vás chceme již nyní pozvat na workshopy a akce, které v rámci Evropského měsíce diverzity pořádáme za českou Chartu diverzity:

13. 5. 2021, od 14.00 do 16.00 – Workshop/Webinář: Strategie rovnosti mužů a žen a její implementace v českém prostředí

Slaďování profesního a osobního života, podpora duševního zdraví zaměstnanců a právo na odpojení

Workshop pořádáme společně s Úřadem vlády ČR.

Diskutovat a příklady dobré praxe budou sdílet například společnosti Accenture; Česká pošta; Exxon Mobile; Puls investiční.

workshop_13. 5._PDF

21. 5. 2021, 9.00 – 14.15 Evropský den Diverzity v Parlamentu ČR

Přidejte se k top eventu v oblasti diverzity v ČR!

Pořádá Byznys pro společnost, národní koordinátor Evropské Charty diverzity. TOP event je součástí „Evropského měsíce diverzity“ v ČR. Záštitu poskytly poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a Šárka Jelínková, senátorka PČR. Konference je pořádána s podporou Evropské komise a ve spolupráci s Německou Chartou diverzity. 

Evropský Den diverzity bude věnován mezinárodní spolupráci a networkingu v diverzitě, inkluzi a flexibilitě. Aktuálním zkušenostem a trendům, budoucnosti práce a reflexi dopadů Covidu 19 na zaměstnavatele a lidi v práci. Na Evropském Dni diverzity vystoupí významní zástupci a zástupkyně byznysu z České republiky a Německa, z veřejné správy a samosprávy, Evropské Unie, velvyslankyně a velvyslanci z Evropy i zámoří, zástupci akademické sféry a další. Tradičně je Evropský Den diverzity spojen se slavnostním přistoupením nových signatářů Evropské Charty diverzity i za účasti významných hostů konference. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina, simultánní tlumočení bude zajištěno. 

Evropský den diverzity 2021 CZ PDF

European Diversity Day 2021 EN PDF

24. 5. 2021, 9.00 – 12.00 Workshop česko-slovenská spolupráce, tréninkové centrum společnosti McDonald´s

Řada firem působících v ČR má své zázemí, sesterskou organizaci také na Slovensku. V dnešní Covid 19 době to tak díky uzavřeným hranicím znamená:

  • Přetržené týmy – a horší interkulturní spolupráce
  • Přetržené rodiny – napříč generacemi (situace ČR a SR je z historického hlediska velmi specifická,
  • Počet Slováků, pracujících v ČR napříč odvětvími je po Ukrajině druhý nejvyšší z pohledu zastoupení cizinců).

Zlatý ambasador Charty diverzity, společnost McDonald´s poskytuje zázemí pro diskusi ve svém tréninkovém středisku, diskutovat dále budou Zuzana Filipová z Moneta Money Bank, Petra Valentová z GEFCO, Daniela Hrbková z TESCO a další.

31. 5. 2021, 14.00 – 16.00 Workshop k tématu Gender pay gap ve spolupráci s MPSV a projektem Rovná odměna

Málokteré téma rezonuje českým pracovním trhem s takovou urgencí, jako podpora rovného odměňování mužů a žen a systematicky, procesně uchopená redukce gender pay gap. Rozdíl v odměňování mužů a žen je dlouhodobě 22 %. Dotýká se žen již při nástupu do zaměstnání, fatálně pak při rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání po RD. Řešíte i u vás, jak procesně vyřešit tento problém? Jak zrevidovat a upravit procesy odměňování, valorizace, career promotion? Přijďte se s námi podělit o své zkušenosti a diskutovat se zaměstnavateli a zástupci HR, kteří už podobné aktivity ve svých firmách realizují.

 
 

Další články

See all posts