Česká republika se jako druhá země přidala k celoevropské roadshow Skills For Jobs

 

V Česku je stále více zaměstnanců ve vyšším věku, kteří zůstávají na trhu práce déle. A firmám se zároveň nedostává mladých lidí vybavených potřebnými dovednostmi. Hrozbou, že nebudou moci získat, dlouhodobě rozvíjet a kvalitně nahrazovat ty nejlepší jsou podle studie Accenture znepokojeni více než dvě třetiny ředitelů firem.

Tyto otázky předznamenaly první národní worskhop na téma měření Age management, který uspořádala platforma Byznys pro společnost 20. listopadu v sídle členské firmy ČEZ.

Právě prostřednictvím Byznysu pro společnost se Česká republika stala národním partnerem CSR Europe a v pořadí teprve druhou zemí na kontinentu, která je součástí celoevropské roadshow „Dovednosti pro zaměstnání (Skills for Jobs)“. Projekt s podtitulem „Nový pohled na kariéru: Jak se vyrovnat s prodloužením aktivního pracovního života“ má za cíl hledat a podporovat příklady inovací, které firmám dlouhodobě pomohou s přístupem k zaměstnávání lidí v průběhu jejich celé životní kariéry.

LEA se představuje

„Progresivní podniky si začínají uvědomovat, že pracují-li s lidmi odpovědně, přežívají kritické doby mnohem lépe. A že jejich úspěch přichází s různorodými, vzdělanými a motivovanými lidmi, kteří jsou loajální a chtějí dlouhodobě pracovat pro svého zaměstnavatele,“ upozorňuje Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy Byznys pro společnost.

Vlna, která je pozorovatelná napříč Evropou už nese výsledky i u nás – tuzemské firmy se angažují v programech podpory zaměstnanosti, snaží se ladit pracovní a soukromý život svých zaměstnanců, zamýšlejí se nad tím, jak pracovat s věkem kolegů.

Účastníci národního workshopu se shodli, že v oblasti věkové diverzity je nutné k Age Managementu přistupovat analyticky a systematicky. Je potřebné se zaměřit na mapování HR procesů, nejenom z pohledu věku, ale i proměňujících se životních situací lidí. A zároveň mít připravené prostředky na efektivní řízení lidských zdrojů.

1416582228_2I proto se Byznys pro společnost ve spolupráci se CSR Europe rozhodl do České republiky přinést nástroj LEA (Lifelong Employability Assessment). Sarah Dekkiche ze CSR Europe a Pavlína Kalousová na workshopu představily nejen LEA samotnou, ale zároveň i situační zprávu o implementaci nástroje v prvních českých firmách.

Mezigenerační dialog

V panelové diskuzi se vystřídali zástupci ČEZ, GE Money Bank, Plzeňský Prazdroj, Ekolamp a GlaxoSmithKline, ale také neziskové organizace Život 90, aby představili praktické příklady a své zkušenosti v oblasti celoživotní zaměstnatelnosti.

Podle Martiny Miskolczi z VŠE se společenost jako celek musí začít více bavit a zajímat o stáří a diskuzi vest zejména k mladší generaci, které kvůli demografickým trendům čeká práce do vysokého věku.

David Šourek z Unie zaměstnavatelských svazů upozornil, že velká zodpovědnost je právě na straně firem: „Je potřeba podporovat zaměstnance, aby pracovat chtěli. Aby měli pracovní podmínky, neprchali do důchodu, nezavřeli za sebou dveře. Kultura zaměstnávání začíná u vedení podniků.“

Unie zaměstnavatelů už proto ve spolupráci s Byznys pro společnost začala zpracovávat metodiky měření Age managementu pro manažery větších, středních i malých firem.

Pro více informací o LEA, Age managementu a Diverzitě v práci kontaktujte:

Byznys pro společnost: info@byznysprospolecnost.cz

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts