Cesta časem: Mezigenerační dialog absolventů a lidí 50+ na českém trhu práce – otázky, výzvy, praxe

 

22. ledna jsme na konferenci hledali náměty, inspiraci, řešení, jak podporovat a rozvíjet mezigenerační dialog na českém trhu práce. Jak podporovat a rozvíjet talenty, schopnosti, dovednosti, začlenění a kariérní rozvoj mladých generací na trhu práce v domácím i mezinárodním rozměru. Konference se věnovala i tématům, jak se učit vzájemnému a mezigeneračnímu respektu, jak podporovat spolupráci různých generací na pracovišti, jak rozvíjet další kariérní možnosti pro lidi ve věku nad 55 let a více.

Konference se uskutečnila v rámci projektu: „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému“, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Jsme rádi, že jsme společně s Konfederací podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR mohli na konferenci představit i další společnou publikaci tentokrát o mezigeneračním dialogu a mladých lidech na trhu práce. 

Konference se účastnilo více než 70 osob z firemního, domácího i mezinárodního prostředí a též z prostředí odborných, veřejných a státních institucí včetně lidí z managementu uvedených organizací a společností. Program konference se skládal z trojice debatních panelů:

První, představil sdílení best practice v kontextu aktivit a programů podporujících ve firemním prostředí mezigenerační dialog, rozvoj a získávání talentů včetně kariérního rozvoje mladých generací. Představení a prezentace se ujali: Jana Harel a Martin Cizler ze společnosti MicrosoftMartina Ficková ze společnosti ŠKODA AUTO; Renáta Millerová Hana Schlorová ze společnosti Thermofisher Scientific.

Druhý, představil pohledy analýz a výzkumů s ohledem na mezigenerační dialog na trhu práce. Inspirativní názory k tématu výraznějšího zapojení „dříve narozených generací“ na trhu práce a význam „rozmělňování“ oboustranných generačních předsudků přinesly socioložka FSS MU Lucie Vidovićová a HR Busines partnerka společnosti ManPower Lenka Vokáčová. Ekonom Jiří Šatava z Cerge Institutu, hovořil o stále nevyužitém potenciálu lidí ve věku 55+ a výše pro trh práce, kde stát nevytváří odpovídající podmínky pro prodlužování jejich pracovního života včetně práce v důchodovém věku.

Vít Jásek za Unii zaměstnavatelských svazů hovořil o tom, že na výzvy jako je například  Průmysl 4.0, je třeba se připravit a nemít přehnané obavy. Ondřej Čapka představil nejdůležitější závěry posledního, aktuálního mezinárodního průzkumu společnosti Deloitte, týkající se generace tzv. miléniálů.

Unikátní příklad jak čelit předsudkům, úspěšně rekvalifikovat a podpořit novou kariéru horníků, představil Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC ve třetím panelu. Olga Marušová představila program Generační diverzity a generační obměny na klíčových pozicích společnosti ICZLadislav Onderka ze společnosti IKEA představil výsledky programu na podporu zaměstnávání generace 55+. Inspirativní „Příběhy našich sousedů“, které ukázaly sílu mezigeneračního dialogu pro udržování příběhů o statečných lidech v paměti národa“ představila Magdalena Benešová ze společnosti Post Bellum.

FOTOGALERIE ZDE

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts