Cesta k udržitelnosti v Pivovarech Staropramen? Inovativní obaly z recyklovaných materiálů

 

Připomeňte si úspěchy loňských vítězů prestižního ratingu Top Odpovědná firma 2023.

Pro letošní ročník jsme již spustili registraci – https://www.odpovednefirmy.cz/cena-top/top-of/491/top-odpovedna-firma-2024.html?pg= – firmy mohou přihlašovat své strategie a projekty celkem v sedmi kategoriích. Mottem letošního ročníku je Udržitelnost v Inovacích – zejména s ohledem na klíčový význam inovací v rámci „Zelené dohody pro Evropu“.

—————–

Společnost Pivovary Staropramen s.r.o. se loni zařadila mezi třicet nejlepších odpovědných firem v unikátním ratingu TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023.

Loňský ročník se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají. Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

Naše dodavatele průběžně hodnotíme nejen z pohledu kvality zboží a servisu, ale i z pohledu přístupu k životnímu prostředí. Naši klíčoví dodavatelé jsou zaregistrováni na platformě Sedex, která průběžně monitoruje klíčové indikátory mající vliv na životní prostředí. Naši dodavatelé jsou tedy následně hodnoceni mimo jiné podle toho, jakého skóre na Sedex platformě dosáhli,“ uvedl ředitel nákupního oddělení společnosti Pivovary Staropramen Miroslav Picek

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

V případě inovací hraje udržitelnost velice důležitou roli. Již na začátku inovačního procesu, v tzv. ideaci, se zaměřujeme na dopad nového výrobku na životní prostředí, především na balení a dopravu, snažíme se vyhýbat dlouhým dodacím cestám apod. V případě vývoje nové receptury piva maximálně využíváme lokální suroviny. Vzhledem k tomu, že uhlíkovou stopu piva tvoří z velké části doprava a chlazení, pracujeme s nejmodernějším a nejúspornějším chladicím zařízením.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Naše dodavatele průběžně hodnotíme nejen z pohledu kvality zboží a servisu, ale i z pohledu přístupu k životnímu prostředí. Naši klíčoví dodavatelé jsou zaregistrováni na platformě Sedex, která průběžně monitoruje klíčové indikátory mající vliv na životní prostředí. Naši dodavatelé jsou tedy následně hodnoceni mimo jiné podle toho, jakého skóre na Sedex platformě dosáhli.

Kromě hodnocení dodavatelů a motivace k úsporám, což má pozitivní dopad na uhlíkovou stopu, se snažíme dlouhodobě inovovat naše materiály a obaly, tak aby byly ideálně vyrobeny z co největšího objemu recyklované suroviny (plechovky z hliníku, PET preformy, vlnitá lepenka atd.) a aby byly 100 % dále recyklovatelné. Rovněž se dlouhodobě věnujeme optimalizaci obalů ve smyslu používání lehčích a tenčích materiálů, čímž spotřebováváme méně vstupních surovin.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Z hlediska značky zaměstnavatele a ve vztahu k našim partnerům a zákazníkům je pro nás umístění mezi TOP 25 Odpovědnými velkými firmami garance našeho odpovědného přístupu k podnikání. Je to pro nás nejen potvrzení, že jdeme správnou cestou, ale zároveň i závazkem do budoucna. Za velice důležitý aspekt považujeme možnost meziročního srovnání s ostatními společnostmi napříč odvětvími. Každoroční ukázka projektů nám slouží jako jedinečný zdroj inspirace.

O společnosti Pivovary Staropramen s.r.o.

Pivovary Staropramen s.r.o. staví na více než 150leté tradici, zároveň ale používá moderní přístupy v podnikání. Společnost si dala závazek k udržitelnosti – projevuje se v inovacích obalových materiálů a procesů. Využíváním recyklovaných surovin, jako jsou hliníkové plechovky a PET preformy, a optimalizací obalů ke snížení jejich hmotnosti, se Staropramen snaží minimalizovat svou uhlíkovou stopu a šetřit přírodní zdroje. Veškeré obaly jsou navrženy tak, aby byly plně recyklovatelné, což podporuje cirkulární ekonomiku.

Kromě environmentální odpovědnosti se Staropramen aktivně věnuje podpoře diverzity a inkluze ve svém pracovním prostředí. Společnost věří, že pestrý tým přináší inovativní nápady a různé perspektivy, které jsou klíčové pro její úspěch. Tím, že podporuje rovné příležitosti a zahrnuje různé kulturní a sociální pozadí, vytváří Staropramen pro své zaměstnance takové prostředí, kde se mohou cítit ceněni a respektováni.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts