Charta diverzity slaví deset let. A má šest nových signatářů

 

Noví signatáři Charty diverzity svým podpisem stvrzují závazek, že budou vytvářet otevřené, vstřícné a nediskriminační pracovní prostředí vůči všem zaměstnancům a zaměstnankyním. Signatáři Charty diverzity se stávají součástí více než 130 převážně velkých mezinárodních i domácích firem a společnostní, které se k Chartě hlásí a již 10. rokem výrazně ovlivňují inovativní trendy a přístupy na českém trhu práce.

Charta diverzity získala šest nových signatářů. Svůj podpis pod Chartu připojily společnosti Makro Česká republika, Veolia Česká republika, AbbVie, Klepierre, TietoEvry a Wolf Theiss. V gotickém sále Novoměstké radnice na Konferenci Evropský den diverzity jim slavnostní plakety předali zakladatelka Charty diverzity Pavlína Kalousová, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová a belgický velvyslanec Jurgen van Meirvenne.

Ke strategickému unijnímu dokumentu se připojují firmy, kterým lhostejná společenská odpovědnost a udržitelné podnikání. Charta jim zároveň pomáhá nastavit firemní kulturu tak, aby se každý zaměstnanec cítil ve firmě dobře.

CO JE EVROPSKÁ CHARTA DIVERZITY

Evropská Charta diverzity je projektem Evropské komise, je přímo řízena a koordinována DG Justice, jehož cílem je podpora a zavádění diverzity, flexibility a inkluze na pracovní trh v zemích EU. Cílem je ve spolupráci se zaměstnavateli, veřejnými institucemi, školami apod. podporovat a zavádět diverzitu, flexibilitu a inkluzi jako klíčové hodnoty na pracovních trzích jednotlivých členských zemí. Důležité je ale také jejich vzájemné propojení – inspirace a sdílení know-how, zkušeností a příkladů z dobré praxe. Byznys pro společnost je národním koordinátorem Evropské charty diverzity. 

CITACE JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ:

Veolia Česká republika

„Ve skupině Veolia jsme si vědomi toho, že za své obchodní úspěchy firma vděčí vedle vlastních technologií hlavně zaměstnancům. Víme, jak velký význam může mít inkluze a diverzita na pracovišti, a jsme proto hrdí na to, že tvoří klíčovou součást naší organizace a kultury,“ uvedla Miluše Poláková, personální ředitelka skupiny Veolia Česká republika. 

AbbVie

Vstup mezi firmy podporující diverzitu v České republice je pro nás přirozeným krokem, kterým stvrzujeme náš dlouhodobý závazek vytvářet pracovní prostředí podporující rovnost, rozmanitost a inkluzi. Pro nás v AbbVie jsou tyto hodnoty základem všeho – kým jsme, jak pracujeme a jak se k sobě navzájem chováme. Jsme hrdí na to, že v naší firemní kultuře všichni zaměstnanci mohou plně rozvíjet svůj potenciál a cítit se oceňováni a respektováni. I proto se dlouhodobě řadíme mezi nejlepší zaměstnavatele v ČR,“ uvedl Antonio Della Croce, GM AbbVie CZ&SK.

TietoEvry

„Dlouhodobě se snažíme tvořit firemní kulturu založenou na neustálém učení, diverzitě, rovnosti a inkluzi. Věříme v zaměstnávání skutečně různorodé směsice lidí – nehledíme na pohlaví, genderovou identitu, národnost, náboženství, přesvědčení, rasu, věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci, politické názory, sociální či etnický původ. Pro nás jsou diverzita, rovnost a inkluze základem pro vytváření inspirativního pracovního prostředí, a právě díky odlišnostem přicházíme s inovacemi a novými přístupy. Rovnost nevnímáme jako něco, čeho lze jednou dosáhnout a pak zapomenout. Naopak je to neustále se vyvíjející proces, a proto aktivně spolupracujeme nejen s obchodními partnery, ale i se širší komunitou, abychom podporovali rovnost jak na pracovišti, tak ve společnosti jako celku. Podpis Charty Diverzity je dalším dílkem skládačky na naší cestě,“ uvedl Petr Lukasík, generální ředitel Tietoevry Czechia.

Wolf Theiss

„Jako jedna z předních advokátních kanceláří s pobočkami ve střední a jihovýchodní Evropě si velmi ceníme příležitostí, které diverzita přináší. Diverzita je základním pilířem našeho úspěchu a my jsme odhodláni začlenit diverzitu a inkluzi do všech oblastí naší práce. Naším cílem je vytvořit pracovní prostředí, které bude inkluzivní a bezpečné pro všechny,“ uvedla Office Operation Manager firmy Wolf Theiss Valerie Novotná.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts