Největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice

 • Pomáháme velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR
 • Našimi členy jsou desítky nejvýznamnějších společností, spolupracujeme s klíčovými svazy, institucemi i státem
 • Aktivity Byznys pro společnost zasahují víc než 70 000 zaměstnanců
 • Jsme českým partnerem CSR Europe a národním koordinátorem řady evropských programů
 • Připravujeme respektované odborné konference i popularizační kampaně pro veřejnost

NAŠE VIZE

 • Podpora inovací: Vytváříme prostor a zázemí pro sdílení zkušeností trvale udržitelného byznysu a nabízíme nástroje a profesionální podporu pro strategický rozvoj CSR ve firmě
 • Síla spolupráce: Jsme otevření každé firmě, která má zájem na rozvoji společenské odpovědnosti, firemního dárcovství a má odpovědný přístup ke komunitě i životnímu prostředí v místě, kde působí
 • Praktický dopad: Soustředíme se na konkrétní aktivity, návrhy změn a výsledky, které pomohou dlouhodobému rozvoji témat společenské odpovědnosti v České republice

PILÍŘE NAŠÍ STRATEGIE

Soustředíme se na klíčové oblasti udržitelného byznysu:

ROZVOJ LIDÍ

 • Pracovní flexibilita, řízení z pohledu věku
 • Diverzita: Podpora různorodosti v práci
 • Talent a vzdělávání

OCHRANA ZDROJŮ

 • Neplýtvání (potravinami, vodou, energií)
 • Podpora technologických inovací („cirkulární ekonomika“)

ODPOVĚDNÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

 • Transparentnost, měření a reporting
 • Dialog firem se státem
 • Firemní mecenášství a podpora komunit

Jsme národní partnerskou organizací CSR Europe

CSR Europe je přední evropská obchodní síť pro byznysovou udržitelnost a odpovědnost. Se svými členy, národními partnerskými organizacemi (NPO) a přidruženými partnery, sjednocuje, inspiruje a podporuje více než 10 000 firem na místní, evropské a globální úrovni.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts