Dana Kovaříková, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice

 

Poté, co byla představena Zelená dohoda – ambiciózní plán, který obnáší ekonomické i společenské změny a má pro naše podniky úkol připravit se na výzvy a příležitosti 21. století –, zachvátila Evropu pandemie. EU dokázala poměrně rychle zareagovat a svým občanům a státům pomoci, schopnost popasovat se s nepříznivými okolnostmi je totiž součástí jejího DNA. V uplynulých deseti letech též jako by jedna krize střídala druhou – finanční, dluhová, migrační, bezpečnostní… Evropa všechny tyto situace zvládla. Staly se motorem pro změnu, pro reformu. Evropská unie z těchto situací vyšla posílená, naděje i pro těžké období, které momentálně prožíváme, tu tedy je – navzdory tomu, že scénáře pro příští desetiletí příliš růžové nejsou. Řada vědců se domnívá, že po pandemii se svět nejprve bude potýkat s důsledky hospodářské recese a jako třetí v pořadí nás čeká krize klimatická. Jedná se o vskutku existenční problém, neboť následky, pokud nic neuděláme, budou katastrofální, ať už pro životní prostředí, na zdraví a životy lidí, na bezpečnost. Proto je třeba jednat anticipativně s vědomím, že náklady, které se na počátku jeví jako vysoké, jsou v konečném důsledku zanedbatelné ve srovnání s tím, kolik by nás stálo, kdyby se neudělalo nic. Kroky, které podnikneme v boji proti klimatické změně, se nám vrátí – ať už v podobě zdravějšího životního prostředí, ekologických inovací výrobních procesů nebo třeba jako nové pracovní příležitosti. Role Evropy jakožto vzoru pro zbytek světa, jakéhosi exportéra standardů, je v tomto směru klíčová.

Svět rychle směřuje k nízkouhlíkovým technologiím. V tomto směru musejí země, jako je ČR, zůstat konkurenceschopné. Aby české firmy vyšly z celé situace silné, měly by se snažit inovovat a investovat do zelených technologií. I v tomto směru Evropa hodně pomáhá, aby tzv. Zelená transformace byla sociálně spravedlivá. EU připravuje na následujících 7 let rozpočet s historicky největším objemem prostředků. Zároveň s ním připravila i finanční balíček na podporu evropské ekonomiky po pandemii. Dohromady jde o 1, 8 bilionu Eur. 30 % z tohoto rozpočtu má jít právě na tzv. zelené investice. Jak budou tyto prostředky využity, jaké projekty k této transformaci přispějí, záleží na nás všech. Přechod k čistým technologiím bude pro ČR jako zemi s energetikou a energeticky náročným průmyslem závislými na fosilních zdrojích náročný. Řada českých firem se však už přihlásila k cílům Zelené dohody pro Evropu a ohlásila závazky uhlíkové neutrality k určitému termínu. To je dobře, protože Evropa může své ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu naplnit, pouze pokud se do této transformace zapojí každá obec a každá firma.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts