Deloitte

 

Deloitte je značka, pod kterou působí a spolupracují desítky tisíc prvotřídních odborníků v nezávislých společnostech po celém světě při poskytování služeb v oblasti auditu, poradenství, finančního poradenství, řízení rizik, daňového a právního poradenství a souvisejících služeb nejrůznějším klientům.

Deloitte a udržitelnost

Naším cílem je pomáhat klientům řešit otázku trvalé udržitelnosti prostřednictvím analýz, nastavení strategického směřování či pomocí nefinančního výkaznictví. Naši odborníci spolupracují napříč firmami i obory a propojují tak služby orientované na řízení rizik s auditními, daňovými a poradenskými službami či finančním poradenstvím. Cílem tohoto snažení je pomáhat klientům v přechodu na modely a postupy udržitelného podnikání, které zajistí dlouhodobý růst obratu i zisku.

Udržitelný rozvoj představuje komplexní přístup k řízení podniků. Zaměřuje se na vytváření a maximalizaci dlouhodobé hodnoty v oblasti ekonomické, sociální i životního prostředí. Odpovídá na výzvy moderního světa, kterým musí čelit organizace v oblasti veřejného i soukromého sektoru.

Náš přístup

Přístup Deloitte vychází z hloubkových analytických metod i vlastních nástrojů a soustřeďuje se na uplatnění inovativních a nových podnikatelských modelů v rámci níže uvedených devíti hlavních oblastí služeb. Jednotlivé oblasti služeb vycházejí z:

  • detailní znalosti jednotlivých odvětví a sektorů
  • podrobných technických znalostí
  • širokého spektra metod a kompetencí prověřených časem
  • investování do řady iniciativ zaměřených na stanovování standardů a výkaznictví s cílem zvýšení transparentnosti

Rovněž jsme vyvinuli vlastní metodiku, která nám umožňuje měřit a zobrazovat dopad podniků na okolí a úzce spolupracujeme s Mezinárodní radou pro integrované výkaznictví (International Integrated Reporting Council – IIRC).

Přihlášení člena

informace o členství

Sociální sítě

Newsletter

 
 

Další články

See all posts