Diversity Master Class

 

„Diversity Master Class“, v letošním rocezahajujeme nový projekt v podpoře firem – nastavení a realizace diverzity, flexibility a inkluze ve firmách. Diverzita a inkluze se pomalu, ale jistě stávají globálními a také ústředními tématy ekonomické a sociální stability a rozvoje v době, kdy řešíme zásadní výzvy, jako jsou klimatické změny, pandemie Covid-19 či pokračující technologická „revoluce“.

Projekt má být první, unikátní sadou praktických nástrojů a aktivit, které firmám pomohou s nastavením a realizací diverzity, flexibility a inkluze.“, říká manažerka HR programů v BPS Jana Skalková.  

Projekt „Diversity Master Class“ si klade za cíl stát se unikátním, praktickým nástrojem ke sdílení know-how s firmami a pro firmy. Podpořit a akcelerovat rozvoj diverzity a inkluze na českém trhu práce. Efektivně a komplexně vůči všem skupinám zaměstnanců, s dopadem na strategii firem a jednotlivé HR procesy. Na základě výměny zkušeností a v dialogu s úspěšnými společnostmi. To vše v úzké spolupráci s partnery projektu, našimi členskými a signatářskými firmami, ŠKODA AUTO, Microsoft, ČSOB a také slovenskou Chartou diverzity. Po dobu dvou let budeme společně pracovat na inovativních a podpůrných nástrojích řízení diverzity: „Diversity Compass and Diversity and Inclusion Master Class. Cílem projektu je posílit a podpořit rozvoj procesů řízení diverzity a její plynulé adaptace ve firmách a na trhu práce. Do aktivit projektu chceme postupně přizvat a zapojit všechny členské a signatářské firmy BpS. Čeká nás celá řada společných networkingových aktivit, komunikačních aktivit jako jsou podcasty, videa, příprava a realizace průzkumů, a v neposlední řadě vývoj a testování nových nástrojů diverzity managementu a společné sdílení dobré praxe.

Projekt Diversity Master Class je financován z programu Evropské Unie Práva, rovnost a občanství (2014 -2020).

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts