Dr. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR

 

Evropská zelená dohoda je klíčovým dokumentem německého předsednictví Radě EU. Snažili jsme se zaměřit také na její finanční aspekty a jsme rádi, že došlo k dohodě mezi všemi lídry evropských zemí a dostáváme se do finální fáze vyjednávání. Značná část rozpočtu EU pro léta 2021 – 2028 ve výši 1,3 bilionu Eur tak půjde na Zelenou dohodu. 30 % evropského rozpočtu by se mělo věnovat boji proti klimatické změně.

Pro nás má Evropská zelená dohoda tři hlavní otázky: V první řadě je to evropská legislativa týkají se redukcí emisí CO2 do roku 2030 a 2050. Druhá otázka se týká zřízení přechodového fondu, který by měl plnění cílů EGD podporovat. Třetí oblastí je dosažení klimatické neutrality do r. 2050 (stále se vyjednává o horizontu roku 2030). Německo podporuje cíl EK snížit emise o 55 % oproti roku 1990 z několika důvodů: především proto, že je to zásadní příspěvek k boji proti klimatické změně. EU představuje 9 % globálních skleníkových plynů, proto bychom ke snižování emisí těchto plynů měli přispět. Vnímáme také, že plnění těchto cílů je důležité pro tzv. klimatickou diplomacii: Pokud chceme vyvíjet tlak na druhé, musíme sami plnit ambiciózní cíle. Samozřejmě si uvědomujeme, že tyto cíle ovlivní naše ekonomiky. Proběhnou strukturální změny, které možná budou bolet, ale zároveň tato ekologicky příznivější transformace pomůže naše ekonomiky nastartovat, vytvořit nové sektory a podpořit růst. V tomto kontextu stojí za to, abychom pokračovali v dialogu mezi německými a českými aktéry a snažili se na celoevropské úrovni podpořit naše snahy udělat svět místem, kde bude i nadále možné žít a podnikat udržitelným a odpovědným způsobem.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts