Energie pro budoucnost

 

Odpovědnost a udržitelný rozvoj vnímá Skupina ČEZ jako nedílnou součást své firemní filosofie a také jako zdroj nových příležitostí pro firmu i pro celou společnost. V roce 2016 představila strategii udržitelného rozvoje pod názvem ENERGIE PRO BUDOUCNOST, jejímž cílem je podpořit podnikání vedené s ohledem na společenskou odpovědnost a v souladu s ochranou životního prostředí. V zájmu vetší transparentnosti zavádí také nefinanční reporting.  Dlouhodobě razí odpovědný přístup k zaměstnancům, zavedla nové firemní principy, nabízí flexibilní formy práce a podporuje sladění profesního a osobního života. Skupina ČEZ je také velkým podporovatelem a průkopníkem elektromobility.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts