Finanční podmínky členství

 

Roční členský poplatek se hradí na dobu 12 kalendářních měsíců

Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat Bilanční suma roční rozvahy Základní roční poplatek
VELKÝ nad 250 nad 50 mil. EUR nad 43 mil. EUR 50 000 Kč
STŘEDNÍ do 249 do 50 mil. EUR do 43 mil. EUR 35 000 Kč
MALÝ do 50 do 10 mil. EUR do 10 mil. EUR 25 000 Kč
MIKRO do 10 do 2 mil. EUR do 2 mil. EUR 20 000 Kč
  • K zařazení do nižší kategorie je zapotřebí splnit všechna příslušná kritéria. Spadá-li podnik dle jednoho či více kritérií do vyšší kategorie, automaticky se řadí do kategorie většího podniku.
  • Je-li  podnik součástí mezinárodní společnosti s centrálou mimo ČR a jeho CSR aktivity jsou iniciovány mezinárodní strategií společnosti (centrála společnosti poskytuje odbornou a finanční spoluúčast na lokální CSR aktivity) , spadá do kategorie velký podnik.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts