Firemní dobrovolnictví je dnes pro stále větší množství firem smysluplná a běžná forma naplňování jejich společenské odpovědnosti. Firemní dobrovolnictví přináší užitek všem zapojeným stranám. Firma poskytne práci, čas a znalosti svých zaměstnanců. Zaměstnanci pomohou tam, kde je to opravdu potřeba a získají obohacující zkušenost s veřejně prospěšnou organizací, což působí na rozvoj jejich hodnot a pozitivní vztah k zaměstnavateli.

Využijte našich zkušeností s realizací programů firemního dobrovolnictví.

 • Máme 13 let zkušeností s realizací firemního dobrovolnictví.
 • Zajišťujeme programy pro více než 40 firem.
 • Ročně zapojíme přes 7 000 dobrovolníků.
 • Provozujeme www.zapojimse.cz – nejvyužívanější portál firemního dobrovolnictví v ČR s průběžně aktualizovanou nabídkou a poptávkou dobrovolnické pomoci.
 • Spolupracujeme s více než  700 veřejně prospěšnými organizacemi po celé České republice, od vzdělávacích, přes sociální až po ekologické.

Co pro vás zajistíme:

 • Vytvoříme dobrovolnický program přínosný pro zaměstnance, pro komunitu, a zároveň tak, aby byl v souladu s vaší strategií.
 • Ušetříme vám čas, energii a finance.
 • Připravíme a zajistíme vám program firemního dobrovolnictví na míru.
 • Poskytneme materiály a poradíme při interní komunikaci.
 • Zajistíme vám account managera, informační servis a kontaktní linku pro firemní dobrovolníky.
 • Zkoordinujeme firemní dobrovolníky s veřejně prospěšnými organizacemi na jednotlivé akce.
 • Pojistíme vaše firemní dobrovolníky.

 

Vyberte si, jaká forma firemního dobrovolnictví vám vyhovuje:

CELOROČNÍ PROGRAM FIREMNÍHO DOBROVOLNICTVÍ

Firma si určí pro realizaci svého firemního dobrovolnictví období v roce, region, ve kterém chce pomáhat, a oblast působení veřejně prospěšných organizací. V rámci naší činnosti zajistíme nabídku dobrovolnických akcí na portále Zapojimse.cz dle zadaných požadavků, a to v průběhu celého roku a v rámci celé ČR.

CELOFIREMNÍ HROMADNÉ DNY

Firma má stanoven jeden či více dobrovolnických dnů v roce, ve kterých jdou její zaměstnanci dobrovolničit. Na stanovené termíny je připraveno odpovídající množství dobrovolnických akcí dle specifikace a požadavků klienta.

AKCE PRO TÝMY A JEDNOTLIVCE NA MÍRU

Firma umožní svým vedoucím pracovníkům (divize, týmy), aby využili firemně-dobrovolnický den jako formu teambuildingu. Na základě konkrétního zadání od vedoucího připravíme pro daný tým individuální nabídku. Akce na míru mohou využít i jednotlivci, pokud nenašli vyhovující dobrovolnický den na portále Zapojimse.cz

MEZINÁRODNÍ DNY FIREMNÍHO DOBROVOLNICTVÍ – GIVE&GAIN DAY a ENGAGE DAYS

Mezinárodní dny firemního dobrovolnictví jsou příležitostí pro firmy a jejich zaměstnance po celém světě spoji své síly a pomoci veřejně prospěšnému sektoru. V České republice organizujeme dva mezinárodní dobrovolnické dny, které na mezinárodní úrovni pořádá Business in the Community. V ČR se zapojuje více než 1 200 dobrovolníků z několika desítek firem a pomáhají ve více než 90 neziskových organizacích po celé zemi. Celosvětově se zapojuje přes 30 000 dobrovolníků.

Give&Gain Day 

Během tohoto dne pomáhají zaměstnanci firem ve veřejně prospěšných organizacích po celé ČR zaměřených na nejrůznější společenské problémy.Ústřední myšlenkou je darovat a získat. Give&Gain Day každoročně probíhá v květnu.

Chcete se zapojit? Více informací o Give& Gain Day najdete na portále Zapojimse.cz.

Engage Days

Engage Days jsou mezinárodní dny firemního dobrovolnictví, jejichž hlavní myšlenkou je rozvoj partnerství mezi firmami a komunitou a spolupráce zaměřená na zlepšení kvality života v místě jejich působnosti. Engage Days probíhjí v říjnu.

Chcete se zapojit? Více informací o Engage Days najdete na portále Zapojimse.cz.

 

Formy firemního dobrovolnictví lze libovolně kombinovat.

 

Charakter dobrovolnických činností

Manuální práce – dobrovolník není v kontaktu s klienty, pracuje v prostředí veřejně prospěšné organizace (příklady aktivit: natírání plotu, čištění louky, úklidové práce, apod.).
Práce s klienty – pod odbornou supervizí dobrovolník asistuje při individuálních či kolektivních programech s klienty (procházky, kreativní dílny, arteterapie, atd.).
Odborná práce – nejčastěji ve formě konzultací (právních, marketingových, PR, apod.), případně stínování členů managementu neziskové organizace.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts