Firmy a jejich produkty

 

Byznys pro společnost motivuje firmy k začlenění odpovědnosti a hodnot do všech procesů spojených s výrobou a prodejem zboží a služeb.

 

  • Nabízíme podporu při zpracování komplexní CSR strategie úzce navázané na komerční činnost firmy.
  • Poskytujeme konzultace, supervizi a facilitaci procesů v oblasti cause related marketingu.
  • Zprostředkováváme firmám zkušenosti z úspěšných projektů ze zahraničí.
  • Připravujeme programy zaměřené na řízení dopadu vyráběných produktů na společnost a na budování korektních partnerských vztahů se zákazníky a dodavateli.
  • Realizujeme CSR projekty pro firmy dle jejich zaměření a potřeb.
  • Pořádáme odborné vzdělávací akce, workshopy, semináře a konference.
  • Nastavujeme metodiky řešení CSR v oblasti marketplace.
  • Pomáháme firmám vzájemně sdílet odborné know how z oblasti udržitelnostidodavatelsko-odběratelských vztahů.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts