Firmy a stát řeší novou evropskou směrnici o nefinančním reportingu

 

Aktuální téma evropské směrnice o nefinančním reportingu velkých firem bylo ústředním bodem prvního jednání zástupců klíčových ministerstev, nejvýznamnějších tuzemských podniků a podnikatelských sdružení.

Setkání „CSR Vize: Byznys a stát“ s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, na jehož půdě se jednání uskutečnilo, iniciovala a spoluorganizovala nevládní platforma Byznys pro společnost, největší tuzemská organizace pro podporu a rozvoj trvale udržitelného podnikání (corporate social responsibility – CSR).

Diskuze vedoucích manažerů a vrcholných zástupců státu byla první takovou veřejnou debatou zainteresovaných stran k nové směrnici, která v budoucnu upraví povinnost firem reportovat ročně, kromě finančních výsledků, rovněž například aktivity v ochraně životního prostředí, kroky na podporu rovných a férových podmínek pro zaměstnance a ochrany lidských práv či nastavování protikorupčních opatření.

Společnost KPMG Česká republika na akci zároveň představila prováděcí analýzu hlavních bodů chystané změny, kterou si u ní zadal Byznys pro společnost.

Zástupci Ministerstva financí ČR, které má transpozici směrnice na starosti, pak popsali proces, jímž nařízení v České republice vstoupí v platnost. Nejzazším termínem pro zavedení do českého práva je 6. prosinec 2016, přičemž povinnost reportingu se v první vlně bude týkat největších společností nad 500 zaměstnanců, především firem kotovaných na burze nebo spadajících do skupiny tzv. veřejného zájmu.

V ČR podle informací Ministerstva financí půjde o přibližně třicet subjektů – například bank či pojišťoven.

Jak během jednání upozornili ředitelé a ředitelky členských firem Byznys pro společnost, ale rovněž zástupci Svazu průmyslu a dopravy či Unie zaměstnavatelských svazů, řada konkrétních detailů ke směrnici zatím není známa či je popsána jen obecně. K vyjasnění základních parametrů přitom podle Ministerstva financí dojde až v průběhu roku 2016, tedy v době, kdy již norma bude před schválením a měla by začít platit.

Všechny strany se rovněž na schůzce shodly na tom, že konečná podoba nařízení by měla respektovat principy dobrovolných závazků, reportingu a individuálních potřeb daného byznysu, s nimiž odpovědné firmy své programy CSR již nyní rozvíjejí a neměla by společnosti zatěžovat dalšími byrokratickými povinnostmi, které by byly neúměrně časově náročné i nákladné.

„Klíčem k rozvoji odpovědných aktivit a k formulaci strategických priorit ČR je dlouhodobý dialog mezi firmami a státem, oboustranná a pravidelná výměna informací a využívání výsledků dialogu v praxi. Vytváříme proto prostor pro pravidelnou komunikaci v oblasti CSR mezi firmami a státem,“ shrnula záměr jednání Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost, které se jako národní partner CSR Europe aktivně zapojuje do komunikace na téma CSR s Evropskou komisí.

Platforma plánuje v průběhu roku 2015 další setkání, na nichž by zástupci a zástupkyně byznysu, úřadů a institucí společně diskutovali nejen detaily finální podoby nefinančního reportingu, ale rovněž společně formulovali klíčové body dlouhodobé vize rozvoje CSR v České republice.

Firmy, které se účastnily CSR setkání Byznys a stát:

ČSOB, E.ON, IBM ČR, Johnson & Johnson, KPMG Česká republika, Microsoft ČR, Plzeňský Prazdroj, PwC Česká republika, Škoda Auto, Skupina ČEZ, Tesco Stores

Instituce, které se účastnily CSR setkání Byznys a stát:

Byznys pro společnost, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Česká bankovní asociace, Svaz průmyslu a dopravy, Unie zaměstnavatelských svazů, Rada kvality

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts