GSK fond podpoří seniory a hendikepované

 

GSK fond (nástupce Nadačního fondu GSK) vyhlásil grantové řízení pro rok 2016, které podpoří projekty pomáhající seniorům a hendikepovaným. Uzávěrka přihlášek je 25. července 2016. Podrobné podmínky naleznete na www.nadacnifondgsk.cz. V rámci grantového řízení je možné zažádat o finanční příspěvky ze strany většiny typů neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání, sociální a zdravotní péče nejméně po dobu dvou let. Podpořeny budou vzdělávací aktivity neziskových organizací v této oblasti, podpora rodin, které pečují o seniory a hendikepované a projekty prosazující aktivní přístup ke zdraví.

Cílem fondu je podporovat projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu a mají význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce potřebují pomoc svého okolí. Od roku 2009 Nadační fond GSK pomohl klientům desítek neziskových organizací v České republice. Na společensky potřebné projekty dosud věnoval více jak 10 milionu korun. Jak svým zaměřením, dlouhodobostí podpory, tak transparentností procesu patří společnost GSK mezi CSR leadery v oblasti podpory potřebných a neziskových organizací.

GSK fond spolupracuje při realizaci svých aktivit s platformou Byznys pro společnost, která sdružuje firmy, jež uplatňují při své činnosti principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Více informací také na www.gsk.cz

 

 
 

Další články

See all posts