HOCHTIEF CZ

 

Jako lokální zástupce jednoho ze světových lídrů stavebního trhu chceme i v Čechách prosazovat zavedení multikriteriálního hodnocení veřejných zakázek. Soutěžení pouze na nejnižší cenu často vede k tomu, že zákazník může dostat dílo i nižší kvality, než očekával a bez technických optimalizací či vylepšení. V multikriteriálních soutěžích by mohly být společnosti hodnoceny podle referencí z realizovaných staveb vlastními kapacitami, podle zkušeností a praxe vlastních týmů, nebo schopnosti nabízet zákazníkům optimalizace, využití moderních technologií (např. BIM) či metod, inovací nebo zahraničního know-how. Zákazník by tak dostával produkt, který by byl na vyšší technické, technologické či kvalitativní úrovni s optimalizovanými provozními náklady na životní cykly. Samozřejmě i stavební společnosti by tak měly větší možnost realizovat přiměřený zisk umožňující větší investice do technického, environmentálního nebo personálního rozvoje. To vše vede k udržitelnému růstu stavebnictví jako oboru.

Stavebnictví nutně potřebuje příliv nových mladých lidí, pro něž je využívání zejména digitálních technologií už téměř součástí jejich DNA. Vedeme za naši společnost, ale i v komunitě stavařů, dialog se zástupci nejvýznamnějších státních investorů. Naši právníci připomínkují návrhy novelizací zákonů. Jsme partnerem odborných kulatých stolů a workshopů na odpovědných ministerstvech. Naši snahu přenášíme i na studenty odborných středních a vysokých škol. Jsme strategickým partnerem Fakulty stavební ČVUT a téměř desítky středních odborných škol. Naši odborníci mentorují mladé lidi v praxi. Ukazují jim „naživo“, jak procesy a vztahy s investory fungují a jaké změny by celému oboru prospěly. A naši zkušení zaměstnanci se zase učí od mladých absolventů otevřenosti k novým technologiím. 

V roce 2018 jsme v on-line prostředí zrealizovali komunikační kampaň na podporu stavebnictví jako oboru. Kampaň jenom na Facebooku shlédlo ve dvou vlnách téměř 150 000 mladých lidí. 

Tomáš Koranda, předseda představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts