Hochtief CZ

 

S polečnost HOCHTIEF CZ patří mezi největší stavební firmy působící na českém trhu. Máme jak českou (HOCHTIEF převzal firmu Vodní stavby Bohemia), tak i zahraniční historii (nadnárodní korporace). To vše nás obohacuje a učí také reagovat a přizpůsobovat se místním poměrům. Mateřský koncern HOCHTIEF AG je dokonce jediným německým poskytovatelem stavebních a souvisejících služeb, který byl zahrnut do prestižního žebříčku odpovědných firem „Dow Jones Sustainability Index“.

Pro každou stavební společnost je odpovědné podnikání a udržitelný rozvoj velkou výzvou, ale zároveň nám nabízí i jedinečnou příležitost, jak ke každému z našich projektů přistupovat originálně. Nejsme totiž odpovědní jenom za stavbu a její okolí v době realizace, ale musíme myslet i na budoucnost. CSR je nedílnou součástí naší strategie udržitelného rozvoje, kterou máme rozdělenu na šest základních oblastí:

  • Odpovědné produkty a služby
  • Aktivní ochrana životního prostředí
  • Efektivní využívání přírodních zdrojů
  • Atraktivní pracovní prostředí a bezpečnost práce
  • Společenská odpovědnost
  • Compliance

Platforma Byznys pro společnost je pro nás nositelem kvalitního zázemí pro rozvoj našich aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, nabízí možnost spolupráce mezi firmami s různým podnikatelským zaměřením, sdílení zkušeností a čerpání inspirace. Platformu Byznys pro společnost považujeme za jednu z nejprofesionálnějších a nejaktivnějších organizací s obrovským přesahem, která v oblasti udržitelného rozvoje zahrnuje všechny cílové skupiny potřebné pro dané téma. A my jsme moc rádi, že můžeme být jako jeden z členů u toho.

Přihlášení člena

informace o členství

Sociální sítě

Newsletter

 
 

Další články

See all posts