Hyundai: Máme v plánu 42 inovativních projektů, spolupracujeme vývojovými centry v Koreji a Německu

 

Připomeňte si úspěchy loňských vítězů prestižního ratingu Top Odpovědná firma 2023.

Pro letošní ročník jsme již spustili registraci – https://www.odpovednefirmy.cz/cena-top/top-of/491/top-odpovedna-firma-2024.html?pg= – firmy mohou přihlašovat své strategie a projekty celkem v sedmi kategoriích. Mottem letošního ročníku je Udržitelnost v Inovacích – zejména s ohledem na klíčový význam inovací v rámci „Zelené dohody pro Evropu“.


Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se loni zařadila mezi třicet nejlepších odpovědných firem v unikátním ratingu TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023.

Loňský ročník se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají. Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

Ve spolupráci se společností Daishin Economic Research Institut jsme v tomto roce provedli dotazníkové šetření mezi našimi dodavateli jejichž cílem bylo zjištění stavu, trvalé udržitelnosti v našem dodavatelském řetězci. U vybraných dodavatelů, kteří vykazovali nejmenší soulad s ESG legislativou proběhla hloubková kontrola našimi odborníky a byly nastaveny akční plány zlepšování,“ uvedla vedoucíPublic Relations Department společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Barbora Hermanová.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

V naší společnosti se plně věnujeme udržitelnosti a inovacím, které mají za cíl minimalizovat naši ekologickou stopu. Naše firma se zavázala stát se uhlíkově neutrální do roku 2040. Za tímto účelem byla vypracována Strategie pro úsporu energii. Základními pilíři této strategie je snižování spotřeby elektrické energie, zemního plynu, stlačeného vzduchu a vody. Spolupracujeme s našimi vývojovými centry v Koreji a Německu na aplikaci nových úspornějších technologiích při výrobě našich vozů. V rámci spolupráce je připraveno a bude postupně realizováno celkem 42 inovativních projektů.

Příkladem je už realizovaný projekt instalace LED osvětlení v našich provozech. Toto osvětlení je výrazně energeticky efektivnější než tradiční zdroje světla, což zásadně snižuje naši spotřebu elektřiny. Další velkou úsporu přinese projekt instalace fotovoltaických elektráren na střechách našich výrobních hal (instalovaný výkon je cca 5MWp, který pokryje 5% spotřeby HMMC). Začali jsme realizovat několikaletý projekt Instalace tepelných čerpadel a rekuperace ve vzduchotechnických jednotkách na jednotlivých výrobních halách (2022-2025). Cílem je eliminace vytápění zemním plynem. Dalším příkladem našeho přístupu k udržitelnosti je zvýšené využití recyklované vody. Plánujeme instalaci kalolisu, který bude snižovat obsah vody v odpadních kalech a zvyšovat recyklaci vody na provozu lakovny. Kromě toho se věnujeme postupnému odstraňování zastaralých a neefektivních technologií v našich výrobních halách (instalace nových robotů atd.). Tímto způsobem nejen zlepšujeme naši celkovou energetickou efektivitu, ale také zvyšujeme produktivitu a kvalitu našich výrobků.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Ve spolupráci se společností Daishin Economic Research Institut jsme v tomto roce provedli dotazníkové šetření mezi našimi dodavateli jejichž cílem bylo zjištění stavu, trvalé udržitelnosti v našem dodavatelském řetězci. U vybraných dodavatelů, kteří vykazovali nejmenší soulad s ESG legislativou proběhla hloubková kontrola našimi odborníky a byly nastaveny akční plány zlepšování. V letošním roce jsme také aktualizovali PSA (Part Supply Agreement) o celokorporátní EMP (Environmental Management Policy), která stanovuje rámec a závazek přístupu trvalé udržitelnosti. Také se konaly pravidelné semináře, na kterých dodavatelé informujeme o různých tématech týkajících se snižování uhlíkové stopy. V průběhu příštího roku se ve spolupráci s dodavatelskou firmou MOBIS plánuje přestavba převodovkárny (nově MOBIS BATTERY SHOP) a instalace vzduchotechnické jednotky s tepelnými čerpadly.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Nezávislý systém ratingu TOP Odpovědná firma nám dává cennou zpětnou vazbu a náhled na naše strategické a udržitelné aktivity. Účast v hodnocení nám také pomáhá mít přehled o inspirativních projektech českých společností a přístupu udržitelných leader. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme ke svým zaměstnancům a našemu region, stejně jako odpovědnosti za svět, který přenecháme dalším generacím. Uspět v ratingu je pro nás tudíž ocenění, že to, co děláme, děláme dobře a zároveň závazek posouvat se stále vpřed.

O společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Společnost klade důraz na inovace, technologickou vyspělost a trvale udržitelný rozvoj. Rozmanitost jednotlivců a kultur, tolerance a rovné příležitosti pozitivně ovlivňují myšlení a jsou pro ni zdrojem inspirace. Podpis Charty diverzity vnímá firma jako potvrzení jejich respektu k odlišnostem a zároveň je to závazek, že i nadále bude aktivně budovat firemní kulturu, která je profesně otevřena každému nezávisle na jeho pohlaví, rase, barvě pleti, náboženství či sexuální orientaci.

Hyundai v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai na území Evropské unie a patří k jedněm z nejmodernějších automobilek v Evropě. Společnost chce být nejen dobrým zaměstnavatelem, ale i partnerem pro komunitu. Pomáhá rozvíjet mladé talenty, chrání životní prostředí, podporuje nejrůznějších akce a neziskové organizace.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts