Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

 

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC) je součástí globální skupiny Hyundai Motor Group. Jsme druhou největší automobilkou v České republice a každoročně oceňovaným zaměstnavatelem roku. Jako velká společnost se snažíme být ve všech aktivitách a výrobních procesech odpovědní vůči našemu okolí, neboť jsme jeho pevnou součástí. Nejsme jen výrobci automobilů, ale v našem regionu jsme také Dobrým sousedem a partnerem. Velmi nám záleží na našich zaměstnancích, kterým vytváříme dobré pracovní prostředí, zajímavé benefity a společně se zapojujeme do ekologických, dobrovolnických a charitativních projektů.

Naše CSR filosofie vychází z mezinárodních principů společnosti Hyundai Motor Group a jejím hlavním cílem a mottem je „Pohnout světem společně“.  Naší firemní vizí je pak HMMC – ten pravý partner pro vaši budoucnost.

Společně pro budoucnost 

Věříme v budoucnost technických oborů. Dlouhodobě spolupracujeme s technickými a odbornými školami, kterým každoročně věnujeme desítky aut z předsériové výroby. Jsme dynamická a inovativní společnost a víme, jak důležitá je podpora talentovaných mladých lidí. Proto jsme rádi za partnerství s Horizon Grand Prix společnosti Horizon Educational, kde finančně přispíváme týmům mladých konstruktérů.

Společně pro komunitu 

Vážíme si našeho regionu, vztahu s nejbližšími obcemi, zaměstnanci, obyvateli kraje. Jsme proto „Dobrým sousedem“ a již devátým rokem věnujeme 13 obcím z nejbližšího okolí finanční příspěvek až do výše 70 000 Kč na jejich aktivity pro podporu komunitního a společenského života. Od roku 2016 každoročně vyhlašujeme grantový program „Společně“, který má za cíl finančně podpořit sportovní a kulturní akce nebo projekty věnované dětem či hendikepovaným. Do programu se mohou aktivně zapojit nebo jej podpořit také zaměstnanci HMMC. Prostřednictvím Nadačního fondu Hyundai pak každoročně věnujeme více než 1 200 000 korun na podporu komunitních projektů v Moravskoslezském kraji.

Společně pro přírodu 

Naše společnost prosazuje takové technologie a postupy, které jsou maximálně šetrné k přírodě. Omezujeme spotřeby přírodních zdrojů jako je například voda na nutnou potřebu a dbáme na důslednou recyklaci odpadů. Každoročně organizujeme s našimi zaměstnanci EKO dny, kdy společně vysazujeme nové aleje, revitalizujeme prostranství v okolních obcích apod. V rámci Nadačního fondu Hyundai jsou každoročně podporovány projekty zabývající se ochranou a zlepšením životního prostředí.

Společně pro bezpečnost 

Věříme, že dopravní vzdělávání, pomůže dětem bezpečně se pohybovat v silničním provozu a vychová z nich zodpovědné řidiče. Již několik let jsme partnerem dětského dopravního hřiště ve Frýdku-Místku a soutěže mladých cyklistů.

Proč jsme vstoupili do Platformy:

Do platformy BpS jsme se rozhodli vstoupit zejména z důvodu čerpání inspirace a možnosti bližší spolupráce s významnými firmami na poli společenské odpovědnosti. Byznys pro společnost je nositelem kvalitního know-how pro to, abychom posunuli naši společenskou odpovědnost dál. Jsme přesvědčeni, že se stane i dobrým mentorem pro naplnění celoevropské vize „Opovědně2030“.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts