innogy v ČR

 

logo-innogyPodnikání innogy v Česku stojí na čtyřech hlavních pilířích – dodávkách zemního plynu a elektřiny, distribuci plynu, skladování plynu v podzemních zásobnících a výrobě tepla a elektřiny.
Naší obchodní společností je innogy Energie, která zajišťuje pro naše zákazníky především dodávky zemního plynu a elektřiny a také další služby jako pronájem LED žárovek nebo detektorů kouře a CO či pojištění domácnosti. Aktivity innogy v oblasti distribuce plynu spadají pod společnost innogy Grid Holding. Zajišťujeme spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu na území celé České republiky kromě Prahy a jižních Čech. Distribuce plynu je tzv. regulovanou činností pod dohledem Energetického regulačního úřadu. Společnost innogy Gas Storage se zabývá skladováním zemního plynu v podzemních zásobnících. Teplárenství je hlavní činností innogy Energo, společnost provozuje také celorepublikovou síť plnicích stanic CNG.

Společnosti innogy v ČR zaměstnávají více než 4100 lidí. Oblast odpovědného řízení lidských zdrojů a diverzity je jednou z prioritních oblastí a společnosti innogy patří na trhu k leaderům. V oblasti řízení diverzity pokrývá innogy široké spektrum cílových skupin a potřeb zaměstnanců, jako například téma Age Managementu, kdy v rámci programu Fit+motivace cílí na zaměstnance a zaměstnankyně v předdůchodovém a důchodovém věku. Komplexně se věnuje také rozvojovým programům pro ženy, a to jak na podporu většího zastoupení žen ve vedoucích pozicích, tak v rovině horizontální, kde innogy podporuje uplatnění žen na technických pozicích a nejedná se pouze o absolventky středních a vysokých škol. innogy také aktivně pracuje s tématem zaměstnávání lidí s handicapem. Je také samozřejmostí slaďování soukromého a pracovního života například pro rodiče s malými dětmi poskytuje speciální režim a volno navíc, zapojuje rodiče na MD/RD, podporuje flexibilitu práce apod.

 

 
 

Další články

See all posts