Jak na reporting?

 

Nefinančními reporty firmy prezentují své aktivity, strategie a dosažené výsledky v oblasti udržitelného podnikání. Kdo jsou jejich čtenáři? Zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, akcionáři, dozorující orgány, média i široká veřejnost. Na členském setkání BpS 25. října jsme se proto věnovali výměně zkušeností při přípravě nefinančního reportingu. Hostitelem setkání je Vodafone Česká republika, který patří nejen k leaderům udržitelného podnikání v ČR, ale i jeho reportingu.

Vodafone se reportingu udržitelnosti a odpovědnosti věnuje od roku 2006, kdy společnost vstoupila na český trh. Své zkušenosti s reportingem ve čtvrtek 25. října 2018 sdílela s členskými firmami BpS Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání: „Náš reporting je díky dlouhodobé strategii strukturovanější. Ačkoli cílí až do roku 2025, na strategii se mi líbí, že je organická. Dokazuje to i její doplnění o téma digitalizace, které je pro Vodafone podstatné. Inspirujeme se u kolegů ve skupině. Výborní jsou Španělé, kteří zprávy podle GRI vytvářejí už deset let. Je to i tím, že jejich podnikatelské prostředí mnohem víc tlačí podniky, nejen ty velké, k transparentnosti,“ řekla na setkání Adriana Dergam.

O své zkušenosti se podělil i Tom Salisbury, Senior Sustainable Business Manager, Transparency & Engagement, Vodafone Group, který se zaměřil na to, kdo je čtenářem zpráv, které Vodafone vydává globálně i jednotlivě v zemích, kde působí. V online prostředí centra reportingu tak najdou nejen Vodafone Group Sustainable Business Report 2018, ale i tematické zprávy, které zohledňují, co jací stakeholdeři očekávají – od zpráv k naplňování cílů udržitelného rozvoje, přes prohlášení k dodržování lidských práv a proti obchodu s lidmi, až po zprávu o naplňování iniciativy ke konfliktním nerostným surovinám (conflict minerals).

BpS firmy nejen inspiruje, ale pomáháme jim s konkrétními projekty v CSR a udržitelnosti. Patří mezi ně i nefinanční reporting a zprávy o udržitelnosti, jejichž přípravu, tvorbu nebo strukturu s námi členské fázi konzultují. Vycházíme přitom z mezinárodních standardů GRI, které jsou globálně uznávanou metodologií nefinančního reportingu a také z globálních zpráv o udržitelnosti mateřských společností,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně BpS – Byznys pro společnost.

FOTOGALERIE ZDE

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts