Klíčem k úspěchu firem budou schopní lidé, které si firmy budou dále vychovávat podle svých potřeb

 

Digitalizace a plánovaný přechod na bezuhlíkovou ekonomiku s sebou přináší zvýšenou poptávku po kvalitních technických pracovnících. Jak se v dnešní době takto kvalifikovaní lidé hledají a co je pro ně v rámci pracovního procesu důležité?  O tom jsme si povídali s Jaroslavem Neuvirthem, HR manažerem v Evropském inovačním centru společnosti Eaton v Roztokách u Prahy. Týmy inženýrů zde pracují na projektech, které pomáhají řešit aktuální problémy dnešního světa a to hlavně ve spojení s konceptem udržitelnosti a energetického přechodu.

1. Představíte nám krátce Eaton European Innovation Center (dále EEIC), na jakých projektech pracujete? Jaký máte tým? 

Cílem inovačního centra je vyvíjet technologie a produkty, které na globální úrovni pomohou s rozvojem konceptu udržitelné budoucnosti a dalších inovativních přístupů pro efektivnější a bezpečnější řízení spotřeby elektrické energie. Ve výzkumném centru v současné době působí více než deset výzkumných týmů, které kromě vlastní expertízy využívají hlavně možnost mezioborové spolupráce, která je pro vývoj moderních produktů nezbytností. V týmu máme inženýry z více než 20 zemí světa a přibližně 40 % zaměstnanců jsou cizinci. V současné době máme asi 170 zaměstnanců a plánujeme další rozšíření týmu.

2. Jaký typ zaměstnanců hledáte?  Najít specialisty v technických oborech není vůbec jednoduché. Máte nějaké speciální strategie, jak oslovit ty správné lidi?

Nám se velice osvědčilo přijímat studenty, kteří si dodělávají magistra nebo doktorát v rámci tzv. Internshipů. Každoročně jich u nás máme 10 – 15 napříč všemi útvary. Většinou u nás na internship zůstanou jeden nebo dva roky a když se osvědčí, nabídneme jim stálou práci. Těší nás, že 60 – 70 % z nich naší nabídku přijímá. Samozřejmě také oslovujeme lidi přímo. To je ale velmi zdlouhavý proces. Aby kolegové z náboru získali jednoho kvalitního pracovníka, musí oslovit až 300 kandidátů. Schopné lidi hledáme všude, i mimo EU. To s sebou pak ale samozřejmě nese čekání na vyřízení víza a všem další administrativní zatížení.

3. Co děláte pro to, aby si talentovaní inženýři vybrali právě EEIC? Jak je motivujete, aby zůstali?

Pro uchazeče je určitě zajímavé, že má Eaton v České republice obsažený celý životní cyklus výrobků, od jeho vývoje přes výrobu až po prodej. Výzkum, vývoj a inženeering probíhají u nás v Roztokách, výroba probíhá v našem závodě v Suchodole nad Lužnicí a prodej zajišťují kolegové z obchodní kanceláře. Určitě je také velkým bonusem, že v EEIC vyvíjíme produkty a řešení pro celou Evropu.  Zakázky nám tedy zadávají nejrůznější firmy, pro které u nás vymýšlíme ta nejlepší řešení, která najdou reálné využití v rámci jejich produktů.

4. Nabízíte možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu? Práci v zahraničí?

Vzhledem k tomu, že Eaton je skutečně globální organizace, mají naši kolegové určitě možnost dalšího vzdělávání, které probíhá buď přímo na nejrůznějších projektech a nebo na školeních. Lze se samozřejmě také ucházet o práci v rámci firmy v jiných zemích. Naši kolegové v současné době pracují například v Itálii nebo USA.

5. Zajímá práce u vás také ženy? Co jim nabízíte, abyste jim pomohli skloubit práci se starostí o rodinu?

Nás zajímají všichni kvalitní lidé a samozřejmě si nechceme nechat ujít kvalitní uchazečky. Eaton globálně dlouhodobě podporuje rozvoj ženských talentů ve vědě a výzkumu po celém světě a vyváženost zastoupení mužů a žen na vedoucích pozicích je jedním z klíčových principů společnosti. A stejně tak to funguje i v našem inovačním centru. Je jasné, že ženy mají na pracovní pozice jiné nároky než muži, je pro ně důležitá možnost skloubit pracovní kariéru s péčí o rodinu. Proto nabízíme maximální flexibilitu z pohledu pracovní doby, úvazku, místa výkonu práce. Rodičům, kteří se chtějí vrátit do práce také poskytujeme příspěvek na hlídání nejmenších dětí, než mohou nastoupit do školky. Spolupracujeme také s dalšími organizacemi, které se snaží o popularizaci technických oborů mezi ženami a dětmi. Jde například o neziskovou organizaci Czechitas a projekty na podporu žen v IT. Navíc organizujeme interní akci Women in Power a angažujeme se v popularizaci vědy a techniky mezi ženami a dětmi od základních škol až po spolupráci s univerzitami, mezi které patří například ČVUT.

6. Hledáte talenty už na vysokých školách? Umožňujete studentům práci v EEIC?

Ano, jak jsem již zmínil, studentům nabízíme internshipy, kdy si po dobu jednoho nebo dvou let práci u nás vyzkouší. Na vysokých školách, hlavně těch technických, pořádáme hackathony a nejrůznější studentské akce. Skvěle nám funguje spolupráce s ČVUT, ale i s dalšími univerzitami po České republice. 

7. Popularizace vědy je jedním ze způsobů, jak do technických oborů přilákat více mladých lidí? Podnikáte něco v tomto ohledu?

Líbí se nám koncept STEAM, který klasické exaktní obory, tedy vědy, technologie, inženýrství a matematiku propojuje s  více uměleckým a kreativním pohledem. Tento přístup vede k rozvoji inovačních schopností a kritického myšlení a umožňuje spojovat inženeering a technologický vývoj s kreativitou při vymýšlení konceptů a výrobků, které jsou uživatelsky a designově příjemné. Snažíme se s dětmi pracovat již od raného věku a ukázat studentům základních a středních škol, že technické obory nejsou nudné. Vytvořili jsme pro ně například deskovou hru, která kombinuje znalosti z oborů technologií, matematiky, vědy a výzkumu zábavnou formou. Myslím, že je obecně důležité přesvědčit mladé, že se exaktních oborů nemusí bát, ukázat jim ty správné role models.

8. Co si myslíte, že v současné době zaměstnané na práci nejvíce zaujme? Co jim musí zaměstnavatelé nabídnout?

Pro lidi, kteří pracují v našem oboru je nejdůležitější možnost práce na samostatných projektech, které přináší reálnou přidanou hodnotu. Chtějí vytvářet věci, které najdou reálné využití a ne takové, které zůstanou schované v šuplíku. Důležitá je také flexibilita a možnost dalšího posunu v rámci firmy. A samozřejmě další vzdělávání.

9. Vzhledem k digitalizaci celé společnosti a nárokům očekávaných změn, mezi které patří například energetický přechod, bude zapotřebí čím dál tím více technických pracovníků. Jak vidíte budoucnost technických oborů?

Myslím, že není možné, aby byl k dispozici dostatek technicky vzdělaných lidí. Firmy budou muset část vzdělávacího procesu převzít na sebe a hledat lidi, kteří jsou schopni samostatně přemýšlet a pak si je dále vychovávat v rámci firmy. Firmy jako naše ale nepotřebují jen technické pracovníky, potřebují také kvalitní manažery se specifickými manažerskými dovednostmi. Ty se velmi liší od těch, kterými disponují inženýři.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts