Know how pro lepší svět 2016 – 2017

 

Know how pro lepší svět je síť firem zaměřujících se na dlouhodobé poskytování expertního dobrovolnictví a odborných Pro Bono služeb. Pracovní skupina sdružuje zástupce odpovědných firem, které strategicky podporují veřejně prospěšný sektor poradenstvím vyplývajícím z profesní kvalifikace jednotlivých zaměstnanců v oblastech, jako je finanční řízení, HR, marketing a PR, IT či právnické služby.

V roce 2016 zapojené firmy v rámci sítě podpořily neziskové organizace, jako např. Alzheimer nadační fond, CEDU, Junior Achievement, EduFórum, Srdce na dlani a občanského sdružení CoeDu. Těmto organizacím pak poskytovaly podporu zejména v oblasti finančního řízení, rozvoje lidských zdrojů, strategie organizace, marketingu a PR, informačních technologií či v oblasti právních témat.     

V rámci programu Know How pro lepší svět pro rok 2017 připravujeme ve spolupráci s firmami zapojenými do programu další novinky.  S každou firmou zapojenou v programu připravujeme program odborného dobrovolnictví doslova na míru. Společně se snažíme rozvíjet zásadu, že téma odborného dobrovolnictví (skills development) by mělo být blízké předmětu činnosti zapojené firmy. V rámci sítě rozvíjíme nová témata odborného dobrovolnictví, čímž celkově rozšiřujeme odborný záběr sítě. Cílem je, aby témata byla přínosná a prospěšná jak pro firmu, tak pro cílové skupiny klientů jednotlivých organizací. V polovině tohoto roku pak proběhne hned několik společných aktivit, které budou mít za cíl podporu neziskových organizací v klíčových tématech zásadních pro jejich další rozvoj.

 

Know how pro lepší svět 2015

 

Kontakt:

Dagmar Halaštová
programová manažerka – Firemní dobrovolnictví
Tel.: +420 734 202 558
Email: halastova@byznysprospolecnost.cz

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts