Komerční banka, a.s.

 

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Nabízí služby retailového, podnikového a investičního bankovnictví a obsluhuje více než 1,6 mil. Klientů. Její CSR strategie stojí na několika pilířích.

Tím prvním je budování dlouhodobých a vzájemně respektujících partnerství s klienty, která jí umožňují poznávat jejich potřeby a očekávaní, průběžně na ně reagovat, a tím neustále spokojenost klientů zvyšovat. Komerční banka zavedla vlastní program Garance kvality, schválila Kodex České bankovní asociace a Kodex mobility, které přesně definují vztah zaměstnanců banky ke klientům, a důsledně se jimi řídí.

Druhým pilířem je zodpovědný způsob financování. Při správě finančních prostředků klientů tak nebere v potaz pouze jejich prosperitu, ale současně i respektování environmentálních a sociálních principů. Vědomě se tak podílí na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost.

Celá skupina SG se při financování velkých infrastrukturních a průmyslových projektů řídí zásadami Equator Principles, dobrovolného rámce pravidel pro posuzování environmentálních a sociálních rizik velkých projektů podle mezinárodních standardů světové banky. V roce 2019 se stala signatářem tzv. Principles of Responsible Banking zavazující celou finanční skupinu k zohledňování cílů udržitelného rozvoje a cílů Pařížské klimatické dohody. KB je také hlavním partnerem mezinárodního projektu Global Money Week. Cílem akce je podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Cílovými skupinami jsou žáci vyšších ročníků základních škol, studenti středních škol, učitelé, senioři a obecně ta část veřejnosti, která dlouhodobě spadá do kategorie ohrožených skupin.

Třetím pilířem je ochrana životního prostředí. Komerční banka se zavázala svoji emisní uhlíkovou stopu snižovat tak, aby se v roce 2026 mohla prohlásit za uhlíkově neutrální. Stala se členem iniciativy Dost bylo plastu, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Vyvinula zatím nejekologičtější platební kartu, která je z více než 85 % vyrobená z recyklovaných materiálů. Dvě administrativní budovy banky v Praze 5 – Stodůlkách získaly energetické certifikáty BREEM a LEED, které potvrzují jejich energetickou úspornost Navíc na střechu jedné z budov bylo nainstalováno 10 včelích úlů. Banka rozšiřuje využívání LED osvětlení a svou vozovou flotilu rozšířila o elektromobily. Již několik let je také hlavním partnerem akce Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

Čtvrtým pilířem je péče o zaměstnance. Základem je profesionální vztah založený na důvěře, respektu, vzájemné komunikaci a dodržování rovných příležitostí. Při výběru zaměstnanců je uplatňován nediskriminační princip. Různorodost v týmech je vnímána jako pozitivní hodnota, která přináší kvalitnější výsledek. V rámci genderové diverzity je základní snahou vyrovnanější zastoupení mužů a žen ve vedoucích pozicích. Zaměstnávání hendikepovaných a spolupráce se sociálními podniky a dílnami patří mezi tradiční aktivity banky. Banka podporuje work-life balance díky konceptu Smart Office. Zaměstnanci mohou vybírat z rozsáhlé nabídky vzdělávacích aktivit anebo programu pro péči o fyzické i duševní zdraví a čerpat širokou škálu benefitů.

Komerční banka je první českou bankou, která je od roku 2018 součástí jednoho z hlavních světových indexů společensky odpovědných firem – FTSE4Good Index Series. Index sestavuje společnost FTSE Russell (The Financial Times Stock Exchange Group).

KB se také stala partnerem v Evropě unikátního projektu – oživení a dokončení necelé skladby Antonína Dvořáka za pomocí umělé inteligence.

Více na kb.cz

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts