Komunikace udržitelnosti a CSR

 

Expertní skupina zaměřená na efektivní komunikaci udržitelnosti, jak interně zaměstnancům, tak na externí komunikaci různým skupinám stakeholderů. TES řeší důležitou roli komunikace v udržitelnosti podnikání a CSR, zásady komunikace těchto témat, definici souvisejících pojmů a očekávání firemních stakeholderů.

Zaměřujeme se na příklady dobré praxe a nové trendy v komunikaci CSR. A také na stakeholder diskuse – série kulatých stolů s odborníky (stát, firmy, akademická obec, NNO, média atd.) s cílem definovat očekávání a sjednotit porozumění konceptu udržitelného a odpovědného podnikání.

Výstupem činnosti jsou společné definice, příklady dobré praxe i možná doporučení pro ČR. Ty chceme dále využít nejen pro propagaci tématu, ale i pro například studenty vysokých škol jako zdroj informací o oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

Nad původně plánované výstupy se firmy rozhodli společně rozvíjet spolupráci s českými médii, vzdělávat novináře v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání a motivovat je ke kvalitním výstupům v tomto tématu.

Publikace: Komunikace odpovědného podnikání a udržitelnosti ke stažení zde:

1452610872_2

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts