KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. / VIENNA INSURANCE GROUP

 

Kooperativa pojišťovna působí na trhu od roku 1992, je součástí středoevropské skupiny Vienna Insurance Group a počínaje rokem 2018 se na ni vztahuje povinnost nefinančního reportingu. Ctí principy odpovědného chování a udržitelného podnikání jako klíčové charakteristiky moderního přístupu k podnikání a firemního byznys modelu. Čtyřmi pilíři jejího CSR jsou prevence a odpovědné podnikání, rozmanitost a flexibilita ve vztahu k zaměstnancům, ekologie a udržitelnost, a filantropie. Té se věnuje prostřednictvím Nadace Kooperativy, která funguje již od roku 2013. Společnost rovněž vnímá svou spoluodpovědnost za podporu komunit v místě, kde působí, tj. primárně v regionech prostřednictvím svých poboček, sleduje aktuální trendy a nejnovější výzvy související s udržitelností, odpovědností a diverzitou a snaží se je reflektovat ve svém podnikání.

Společnost se hlásí k Principům udržitelného rozvoje v pojišťovnictví OSN, Cílům udržitelného rozvoje OSN a je signatářem Evropské charty diverzity. Principy společenské odpovědnosti navazují také na strategii mateřské skupiny VIG.

Sociální sítě

Newsletter

 
 

Další články

See all posts