KPMG Česká republika, s. r. o.

 

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 155 000 pracovníků ve 155 zemích. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.

Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 770 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.

Proč jste vstoupili do platformy BPS a co od členství očekáváte?

Společenská odpovědnost má v naší společnosti dlouhou tradici. Chceme podnikat v etickém a odpovědném prostředí. Proto se snažíme přispívat k šíření myšlenky udržitelného podnikání. Platformu Byznys pro společnost vnímáme jako odborného partnera, se kterým můžeme společně pracovat na rozvoji společenské odpovědnosti a posunu firemního sektoru směrem k udržitelnosti.

Jakým CSR aktivitám a projektům se vaše firma věnuje?

Společenskou odpovědnost vnímáme jako úsilí o to, aby pozitivní i negativní dopady naší činnosti na podnikatelské a životní prostředí byly v rovnováze.

Na základě dialogu s našimi zainteresovanými stranami jsme identifikovali čtyři hlavní oblasti, kterým se v rámci CSR věnujeme:

Jednáme eticky a transparentně

Naše činnost se řídí přísnými pravidly etiky, transparentnosti a nezávislosti. Ta představují záruku pro naše klienty a zároveň v širším kontextu ovlivňují i podnikatelské prostředí v České republice. Proto jsou pro nás etika a transparentnost zásadní.

Pomáháme tím, co umíme

Naším obchodním artiklem, a tedy i klíčovým prvkem naší společenské odpovědnosti je především naše know-how. Pomáháme neziskovým organizacím zefektivnit jejich administrativní procesy a získat tak více prostoru pro samotnou prospěšnou činnost. Prací pro bono, školeními a expertním dobrovolnictvím si naši zaměstnanci zároveň rozšiřují svou odbornost v novém prostředí a prohlubují si kompetence a dovednosti, které mohou využít i v práci pro klienty.

Staráme se o naše zaměstnance a ti s námi pomáhají

Zaměstnanci jsou tím nejdůležitějším, co máme, a proto věnujeme velkou pozornost péči o ně a tomu, aby pro ně pracovní prostředí bylo motivující. S tím souvisí i vysoká míra zapojení našich lidí do společensky odpovědných aktivit, díky které jsme v roce 2013 získali ocenění Nejangažovanější zaměstnanci v soutěži TOP Odpovědná firma 2013.

Podnikáme zeleně

Uvědomujeme si dopady naší činnosti na životní prostředí a pracujeme na tom, aby byly minimální. Pravidelně monitorujeme naši uhlíkovou stopu a průběžně zavádíme opatření k jejímu snižování. Soustřeďujeme se zejména na otázku odpadů (spotřeba papíru) a služebních cest, u nichž je vliv našeho podnikání největší.

Společenská odpovědnost neboli CSR má v naší společnosti dlouhou tradici. Chceme podnikat v etickém a odpovědném prostředí. Proto se snažíme přispívat k šíření myšlenky udržitelného podnikání a být součástí veřejné debaty o posunu firemního sektoru směrem k udržitelnosti.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts