Kulatý stůl: Celoživotní ekonomické dopady mateřství

 
Kulatý stůl 2. 6. 2016

Kulatý stůl 2. 6. 2016

Neúplných rodin a zejména sólo matek stále přibývá. A většina z nich je aktivních na trhu práce. Jaká je konkrétní situace v ČR, jaký kontext to pro zaměstnavatele znamená a jak na to reagovat?

Ve čtvrtek 2.6.2016 jsme uspořádali kulatý stůl pro zástupce a zástupkyně zaměstnavatelů. Setkání přineslo zajímavou diskusi firem na téma prorodinné politiky, ale také představilo výsledky projektu „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“, ve kterém je platforma Byznys pro společnost odborným partnerem. Hostitelem celé akce byla členská firma Microsoft.

Dvouletý projekt byl zaměřen na šetření a výzkumy související s ekonomickými dopady mateřství a rodičovství na postavení žen na trhu práce a ve společnosti. Projektové studie a výzkumy byly provedeny Sociologickým ústavem AV ČR a CERGE při Národohospodářském ústavu AV ČR a slouží jako vstupní podněty pro další práci, jak směrem ke státní správě – zejména ve vztahu ke koncepci rodinné politiky, tak i směrem k zaměstnavatelům. Na kulatém stole je představila Helena Skálová z neziskové organizace Gender Studies.

Jedna ze studií se v detailu zaměřila na téma neúplné rodiny – sólo rodiče.

Tato situace se u nás týká především žen, a přináší celoživotní ekonomický dopad na jejich postavení ve společnosti.  A jak konkrétně situace vypadá? V ČR je podle posledního sčítání lidu zhruba 2,09 milionu rodin, z toho je 27% neúplných, tzn. s jedním rodičem. Téměř v 90% stojí v čele neúplné rodiny žena, která je mnohem častěji ekonomicky aktivní než rodiče – ženy žijící s partnerem. Pro sólo rodiče se práce stává strategií přežití, spolu s podporou širší rodiny/rodičů. Zhruba 35% rodin s jedním rodičem je ohroženo chudobou, podíl na tomto stavu mají nižší příjmy. Zhruba 25% neúplných rodin má příjmy do 15 tisíc Kč měsíčně.

Navíc, sólo rodiče – ženy – čelí obtížnému uplatnění na trhu práce, a to z důvodu obtíženého hledání práce, která by umožnila skloubit práci a péči o děti. Následkem je přijetí a vykonávání nestandardních prací/pracovních úvazků, řetězení různých typů smluv a dohod. Výsledky celé studie prezentovala zaměstnavatelům Radka Dudová, vědecká pracovnice ze SOÚ AV ČR.

open-society norway-grantsnhu-eiBpS

 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts