Letiště Praha: Jsme součástí iniciativy Destination 2050, společně usilujeme o snížení uhlíkové stopy

 

SpolečnostLetiště Praha se loni zařadila mezi třicet nejlepších odpovědných firem v unikátním ratingu TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023.

Loňský ročník se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají. Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

Jsme členem mezinárodní inciativy Destination 2050 spojující více než 200 letišť, která aktivně usilují o snižování uhlíkové stopy. A neustále hledáme další možnosti a příležitosti, jak naše snahy propojit s ostatními. Například od března 2024 bude jezdit na letiště trolejbus, ekologický prostředek hromadné dopravy, a i to je výsledek spolupráce s naším partnerem, Dopravním podnikem hl. města Prahy,“ uvedla ředitelka Životního prostředí, udržitelnosti a ESG Soňa Hykyšová

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Letecká doprava je neodmyslitelnou součástí moderní společnosti. A stejně jako v jiných odvětvích, a možná i více, se letecký sektor musí přizpůsobit zásadním výzvám s důrazem na klimatické změny. Jsme si vědomi, že jde o celosvětovou problematiku, a tedy je nutné hledat společná řešení. Letiště Praha se tak připojilo k mezinárodní iniciativě Destination 2050, která navrhuje konkrétní cesty k dekarbonizaci letecké dopravy pomocí nových technologií, provozních opatření a udržitelných leteckých paliv. Do budoucna bychom se ve spolupráci s českými univerzitami chtěli zapojit i do výzkumu s cílem hledat efektivní řešení konkrétních výzev.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Snižování emisí i hluku na letišti a v jeho okolí je naším dlouhodobým cílem a k tomu je nezbytné přihlížet i na činnost našich partnerů. Letecké společnosti se snažíme motivovat prostřednictvím poplatků k nasazování moderních letadel, která jsou tišší a ekologičtější. V rámci odpovědného veřejného zadávání klademe důraz na environmentálně příznivější varianty a inovativní řešení dodávaných služeb, materiálů a výrobků všude tam, kde je to možné. Partnerům na letišti nabízíme využívání zelené elektřiny. Rozšiřujeme využití obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaické elektrárny, a elektromobilitu. Soustředíme se rovněž na inovace v oblasti alternativních paliv a vodíku. Jsme zapojeni do výzkumného projektu zaměřeného na nízkoemisní alternativu vytlačování a pojezdů letadel na ploše.

Jsme členem již zmíněné mezinárodní inciativy Destination 2050 spojující více než 200 letišť, která aktivně usilují o snižování uhlíkové stopy. A neustále hledáme další možnosti a příležitosti, jak naše snahy propojit s ostatními. Například od března 2024 bude jezdit na letiště trolejbus, ekologický prostředek hromadné dopravy, a i to je výsledek spolupráce s naším partnerem, Dopravním podnikem hl. města Prahy.  V okolí letiště podporujeme projekty zaměřené na zvýšení druhové rozmanitosti, z nichž některé rovněž přispívají ke snižování uhlíkové stopy.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Nezávislé hodnocení našich aktivit v oblasti ESG a porovnání s ostatními společnostmi považujeme za velmi důležité. Je to pro nás potvrzení, že jdeme správnou cestou i motivací do budoucna. Přínos vnímáme i ve vzájemné inspiraci a sdílení dobré praxe, protože zrovna v oblasti udržitelnosti je spolupráce klíčová.  

O společnosti Letiště Praha:

Společnost Letiště Praha se zaměřuje na efektivní provoz a pohodlí cestujících, ale také na záležitosti důvěry a udržitelnosti. S ohledem na diverzitu aktivně podporuje inkluzivní pracovní prostředí a rovné příležitosti pro všechny zaměstnance bez ohledu na pohlaví, etnický původ nebo sexuální orientaci. Letiště Praha si zakládá na respektu k rozmanitosti a vytváření prostředí, kde se každý cítí vítán a oceněn. Letiště Praha aktivně pracuje na snižování své ekologické stopy a minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Investuje do moderních technologií, které snižují emise a spotřebu energie, a rozvíjí strategie na správu odpadů a využívání obnovitelných zdrojů. Letiště

Vše o ratingu TOP Odpovědná firma najdete ZDE: https://www.odpovednefirmy.cz/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts