Letošní ročník TOP Odpovědná firma odstartoval a ocení více společností

 
  1. ročník ocenění pro nejlepší projekty na poli společensky odpovědného byznysu v České republice, TOP Odpovědná firma (TOP OF), odstartoval svou nominační část.

Vyhlašovatel ceny, nevládní platforma Byznys pro společnost, navazuje na loňský modernizovaný koncept soutěže. Účastníci mohou i letos získat jedinečné ocenění formou certifikátu a loga bronzové, stříbrné a zlaté úrovně, která je motivační jak pro firmu samotnou, tak pro zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, média a další. Zároveň byl zjednodušen koncept přihlášek, jak v hlavních strategických kategoriích, tak v projektových, které již letos nejsou vázány na úspěch v hlavní kategorii.

„Loňský ročník prokázal, že koncept ceny postavené na ratingu a možnosti získat zpětnou vazbu pro zapojené společnosti našel velice pozitivní odezvu. I proto jsme letos navázali a podpořili jsme tento model a chceme dále nabízet oceňování otevřené každému, kdo má zájem zhodnotit svůj přístup k odpovědnému podnikání. Zároveň s tím máme zájem podporovat hodnotu výstupů, které akce tohoto rozsahu může firmám přinést,“ shrnuje Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

Přihlášky posoudí odborná komise složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.

Co letošní ročník TOP OF přináší?

  1. Portál topodpovednafirma.cz v novém nastavení umožňuje individuální profily, kde si firmy zvolí úroveň a míru detailu, které chtějí pro zhodnocení využít. Zároveň je možné, aby si firma, která vyplnila přihlášku v hlavní strategické kategorii v loňském ročníku, nahrála data za rok 2015 a ta dále upravovala.
  1. Velké společnosti si u ceny TOP OF velká firma mohou zvolit úroveň certifikátu, o který se budou ucházet.
  1. Pro tradiční i nové účastníky ceny nabízíme jak možnost získat certifikát v hlavní kategorii, ale také nezávisle ve vybrané projektové kategorii.
  1. Zrealizujeme zajímavou komunikační kampaň, která zviditelní nejen cenu TOP OF, ale také nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích.
  1. Účastí získávají společnosti možnost zmapovat si situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získat analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

Své strategie a projekty můžete přihlašovat do 1. 8. 2016, hodnocení proběhne v průběhu srpna a září. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 19. 10. 2016.

TOP Odpovědná firma 2016 je vyhlašována pod záštitou:

TOP Odpovědná firma se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, předsedy Senátu Milana Štěcha, předsedy Poslanecké sněmovny ČR Jana Hamáčka, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, Ministerstva průmyslu a obchodu,

Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a Zastoupení Evropské komise v ČR.

V případě otázek se na nás, prosím, obraťte:

Zuzana Krušinová, krusinova@byznysprospolecnost.cz, 734 252 382.

 
 

Další články

See all posts